Nis Yapı Tasarım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nis Yapı Tasarım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Nis Yapı Tasarım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nis Yapı Tasarım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erol Kaya tarafından 200 bin TL'lik sermaye bedeli ile 8 Mayıs'ta Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi'nde kuruldu.Nis Yapı Tasarım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erol Kaya tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 8 Mayıs'ta kuruldu. 


Nis Yapı Tasarım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1-Tasarım, mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası,koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı,pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını,ithalatını, ihracatını yapmak. 2-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, işhanları,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve  kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks,asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 3-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk,dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid,taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü bankalarda ve finans kurumlarında hesap açabilir kapatabilir kredi kullanabilir. Bankalara ipotek verebilir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışında pazarlamada uzun,orta,kısa vadeli borca girebilir. İştigal mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler tesis edebilir. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki ihalelere fuarlara katılabilir,başkalarına mümessillik ve acentelik verebilir.


Nis Yapı Tasarım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi, No:26