Nuh Çimento sürdürülebilir hedefler ile büyüyor!

 Nuh Çimento sürdürülebilir hedefler ile büyüyor! Nuh Çimento sürdürülebilir hedefler ile büyüyor!

Uzun yıllardır sektörünün liderleri arasında yer alan markaların başarısı “sürdürülebilir” stratejilerinde gizli. Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, her zaman sürdürülebilir hedefler koyduklarını söyledi.

Capital Dergisi yazarlarından Ayşe Tarcan Aksakal, Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt ile bir röportaj gerçekleştirdi. İşte, o röportaj.. 

 

Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, her zaman sürdürülebilir hedefler koyduklarını belirterek “Planladığımız her proje, yatırım ve faaliyetlerde işin sonucunun sürdürülebilirlik hedeflerimize olumlu ve olumsuz ne gibi etkilerinin olacağım değerlendiriyoruz” diyor.

 

NUH ÇİMENTO Grubu, tek çatı altında Avrupa’nın en büyük kapasiteli üretim tesisine sahip üreticisi. Teknolojisiyle sektöre öncülük eden yeni projelerle daima sektöre yön veren grup, bu yıl çimento sektöründeki 52’nci yılını kutluyor.

 

Tamamen yerli sermayeyle kurulan Nuh Çimento Grubu’nun bugün hem bölgenin hem sektörün önemli kuruluşları arasında yer aldığını söyleyen grubun CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, son 50 yılda dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip edip ciddi modifikasyonları ve yatırımları her dönemde gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Bozkurt, “Şirketimizde sürdürülebilirlik stratejisi alternatif enerji, enerji verimliliği ve hammadde kaynaklarının araştırılması ihtiyacıyla uzun yıllar önce oluşturuldu” diyor..   

 

“Hedeflerimizin sürdürülebilir olması bizim en hassas olduğumuz önceliğimiz” diyen Bozkurt, sürdürülebilirliği çevre boyutunun dışında ekonomik performans olarak da ele aldıklarını belirterek çimento sektöründe sürdürülebilirliğin teminatının ise enerji verimliliğinden geçtiğini vurguluyor. “Orta ve uzun vadede plan ve projelerimizi bu yönde gün-celliyoruz” diyor.

 

Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, sürdürülebilirlikle ilgili politikalarını ve gelecek hedeflerini şöyle anlatıyor:

 

1-) Grupta sürdürülebilirlik stratejisi ne zaman başlatıldı? Neden gerek görüldü?

 Şirketimizde sürdürülebilirlik stratejisi alternatif enerji, enerji verimliliği ve hammadde kaynaklarının araştırılması ihtiyacıyla uzun yıllar önce oluşturuldu. Doların, Türk Lirası. karşında artan değeri, dünyadaki kömür fiyatları ve global krizler, enerji maliyetlerini daima negatif anlamda etkiledi. Bu anlamda sürdürülebilirlik projeleri şirketin vizyonuna oturdu, hedefler ve projeler bu çatı altında şekillenmeye başlandı. Son 3 yıldır faaliyet raporlarımız bu stratejinin verilerini yansıttık, 2017 yıl sonu itibariyle ilk kez sürdürülebilir entegre faaliyet raporumuzu yayınlayacağız.

 

2-) Sürdürülebilirliğin grubunuz için önemi nedir?

Sürdürülebilirlik, birçok alanda ilerleyen proje ve hedeflerimizin ortak misyon ve vizyonunda birleştiği yapı taşıdır. Halka açık bir şirket olarak şeffaflık prensibimiz gereği tüm faaliyetlerimizi paydaşlarımız nezdinde daima en değerli ve verimli, öncü ve yenilikçi lider bir şirket olma vizyonu ile gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında Nuh Çi-mento’nun misyonu ise kalite ve güvencesi ile ürettiği çimentonun ülke kalkınmasına katkıda bulunmasıdır.


3-) Sürdürülebilirlik stratejiniz neleri kapsıyor? Bu konudaki vizyonunuz nedir?

Hedeflerimizin sürdürülebilir olması bizim en hassas olduğumuz önceliğimiz. Çünkü sürdürülebilirlik konusuna sadece çevre konulu başlıkları ve birtakım standart dataları veri olarak paylaşmayı yeterli görmüyoruz. Nuh Çimento olarak sürdürülebilirliği çevre boyutu kadar dolaylı ekonomik performansı, piyasa konumu ve iş sağlığı güvenliği temelinde de ele alıyoruz.

 

4-) Uzun yıllardır pazarda sürdürülebilir bir marka olmanızın sırrı nedir?
Sektörümüzde lider ve öncü şirket oluşumuz hem uzun vadeli planlarımızda hem de sürdürülebilir bir marka oluşumuzda önemli bir rol oynadı. Nuh Çimento, 1966 yılından bugüne dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip edip geride kalan 50 yılda ciddi modifikasyonları ve yatırımları her dönemde gerçekleştirdi. Nuh Çimento, sektörün en eski şirketlerden olmasına karşın hep en yeni ve en büyük kapasiteli fabrika olarak yapı malzemeleri alanında beton, kireç, gaz beton, alüminyum pasta gibi ürünleri üreten grup şirketlerine kaynak oluşturdu. Bunun yanmada her zaman paydaşlarımıza değer katmayı sürdürdük.

 

5-) Bunların yanında başarınızda neler etkili oldu?

Nuh Çimento Grubu bölgesinde gerçekleştirdiği istihdam ile ürettiği çimentoyu bugüne kadar 50’nin üzerinde ülkeye kendi limanı üzerinden ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı. Ayrıca Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı ile sosyal sorumluluk boyutunda bölgesinin gelişimine büyük destek sağladı.

 

6-) Gelecek planlarınızda kaç yıl sonrası için grubunuzu hayal ettiniz?

Sürdürülebilirlik konularını orta ve uzun vadeli olmak üzere 2 başlıkta ele alıyoruz. Orta vadeli planlarımızı 5 yıl, uzun vadeli planlarımızı ise en fazla 10 yıllık projeksiyonlar oluşturuyor. Verimlilik projelerimizin ve yatırımlarımızın çıktılarını erişilebilir ve sürdürülebilir olacak şekilde yol haritamızı çiziyoruz.

 

7-) Sürdürülebilirlik iş yapış şekillerinizi ve grup yönetimini nasıl değiştirdi?

Planladığımız her proje, yatırım ve faaliyetlerde işin sonucunun, sürdürülebilirlik hedeflerimize olumlu olumsuz nasıl etki edeceğini mutlaka değerlendiriyoruz. Bu kapsamda da işin başında ya da sonunda sürdürülebilirlik vizyonumuz ve yol haritamızdan daima faydalanmış oluyoruz.

 

8-) Sürdürülebilirlik vizyonu iş sonuçlarınıza nasıl yansıdı?

Sürdürülebilirlik planlarının uygulamaya geçmesi işlerin yönetimindeki iş yüklerini ve kriz ortamlarım azaltmakta daha sağlam, yönetilebi-lir ve ölçülebilir iş ortamları oluşturuyor. Örneğin alternatif doğal kaynak arayışlarıyla geliştirdiğimiz demir cevheri madeni yerine demir cürufu atıklarını üretimde kullanmaya başladık. Böylece hem demir çelik sektörünün başına bela olan bu atıkların olumsuz çevresel etkilerini ortadan kaldırmış oluyoruz hem ekonomik olarak sürdürülebilir bir kaynak bulmuş oluyoruz. Ayrıca demir cevheri temini ve piyasa koşullarının değişikliklerinden gelen riskleri ortadan kaldırarak şirketimizin satın alma gücünü artırıyoruz.

 

9-) Tüketicilerinizin ve tedarikçilerinizin sürdürülebilirliğe bakış açıları nedir?

Tüketicilerimiz ve tedarikçilerimiz bizim sürdürülebilirlik anlayışımızın içerisinde bir bütün olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yıllık anketler düzenliyor ve Nuh Çimento’dan sürdürülebilirlik adına beklentilerini ölçümlüyoruz. Bu sonuçları kendi hedeflerimizle matrisleyerek konsolide bir sürdürülebilirlik yol haritası hazırlıyoruz. Son yıllarda Nuh Çimento’nun piyasadaki konumunun ve ekonomik performansının iş sağlığı güvenliği konuları ile birlikte önem sırasında ilk başta olduğunu görüyoruz.    


10-) Tedarikçilerinizi, iş ortaklannızı da bu konuda eğitiyor musunuz?

Onlardan en büyük beklentimiz ise sürdürülebilirlik konularında şirketimizle bir bütün halinde hareket etmeleri.

 

11-) Sürdürülebilirlik konusundaki en önemli hedefiniz nedir?

Hedeflediğimiz kapasite artırıcı yatırımlarımızı hayata geçirirken atık yakma sistemlerinin yenilenmesi ve alternatif enerji kaynaklarının artırılması, yurt içi ve yurt dışı terminal yatırımlarının yapılması en önemli sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sosyal sorumluluk ve biyo çeşitlilik projelerinin sürdürülmesi gibi hedeflerimizle birçok alt hedeflerimizi yıllık olarak takip ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu büyük projeleri hayata geçirerek piyasa konumumuzu korumayı ve genişletmeyi planlıyoruz. Bu hedefleri hayata geçirmemiz paydaşlarımızın şirketimize olan bağlılığını artıracak, güvenini koruyacak, sektördeki öncü ve lider organizasyonumuzu güçlendirecek ve inovatif yatırımlarımıza yön verecek.

 

12-) Geleceğe yönelik yeni sürdürülebilirlik planlannız nelerdir?

Geleceğe yönelik en büyük planımız sürdürülebilirlik hedeflerimizin çizdiği yolda her yıl yeni projelerle hedeflerimizi sürdürülebilir kılmak. Gelecekteki hedeflerimize, kısa ve orta vadeli planların uzun vadeli planlara kaynak olmasıyla ulaşmak ve güçlü bir öngörü oluşturmaktır.
 

pus