Nükleer Enerji Proje Yönetim ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulacak!

Nükleer Enerji Proje Yönetim ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulacak! Nükleer Enerji Proje Yönetim ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulacak!

Bakanlık bünyesindeki "Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığı" kaldırılacak;. Yerine, yetkileri genişletilmiş, eşgüdüm rolü de üstlenecek "Nükleer Enerji Proje Yönetim ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü" kurulacak...2023 yılına kadar iki nükleer santrali işletmeye alarak, üçüncüsünün inşaatına geçmeyi hedefleyen hükümet, kurumsal ve hukuki altyapıyı da güçlendirmek için harekete geçti. Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında da ele alman hazırlık çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yasa taslağı hazırladı. Buna göre, Bakanlık bünyesindeki "Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığı" kaldırılacak;. Yerine, yetkileri genişletilmiş, eşgüdüm rolü de üstlenecek "Nükleer Enerji Proje Yönetim ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü" kurulacak. Oluşturulacak birim, "koordinatör" gibi çalışacak. Aynca yurt içindeki görevleri kadar, uluslararası süreçlerde de etkili olması öngörülüyor. Nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyon, bu birimin sorumluluğuna verilecek. Projelerin uygulanmasıyla ilgili mevzuatın yanı sıra, insan kaynaklan, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapı burası tarafından hazırlanacak. 


Türkiye Gazetesi