Nurol GYO 2020 yılı genel kurul toplantı sonucu!

Nurol GYO 2020 yılı genel kurul toplantı sonucu!

Nurol GYO'nun 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunda alınan kararları onaylandı.


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu alınan kararlar hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO'nun 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporları onaylandı. 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süresi belirlendi. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakları belirlendi. Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.

Nurol GYO'nun KAP açıklaması:
2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporları onaylandı.

2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.

2020 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süresi belirlendi.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakları belirlendi.

Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.

2020 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2020 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2021 yılı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlendi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi onaylandı.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın

4. dosya için tıklayın