Nurol GYO'dan Nurol Holding'e 190 milyon TL'lik sermaye avansı ödemesi!

Nurol GYO'dan Nurol Holding'e 190 milyon TL'lik sermaye avansı ödemesi!

Nurol GYO, Nurol Holding'in hesaplarına sermaye avansı olarak 190 milyon TL gönderdi. Bu tutar ile şirkete yapılan nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecek.


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye avansı ödemesi hakkında açıklama yaptı. 

Nurol GYO Yönetim Kurulu'nun 14 Aralık 2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. ("Nurol Holding") tarafından 28 Aralık 2020 tarihinde şirketin hesaplarına sermaye avansı olarak 190 milyon TL gönderilmiş olup, bu tutar ile şirketin Nurol Holding'e olan, şirkete yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecek. 

Nurol GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuz 14/12/2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. ("Nurol Holding") tarafından 28/12/2020 tarihinde Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak 190.000.000-TL gönderilmiş olup, bu tutar ile Şirketimizin Nurol Holding'e olan, Şirketimize yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.