Nusret Turizm Tedarik İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Nusret Turizm Tedarik İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi kuruldu! Nusret Turizm Tedarik İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Nusret Turizm Tedarik İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi bugün Şişli'de 420 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Kersü tarafından kuruldu.Nusret Turizm Tedarik İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi bugün Şişli'de 420 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Kersü tarafından kuruldu.

Nusret Turizm Tedarik İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi konusu:
1-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 2-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü malzemeleri ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.3-Şirketlerin personel bordrolarını, personel özlük hizmetlerini dışardan yapmak. 4-Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışardan kalıcı veya geçici işgücü temin etmek, işgücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, taşeronluk hizmetleri vermek. 5-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.6-kara, hava ve deniz yoluyla yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak

Adres: Merkez Mah.Palazoğlu Sok. Kafoğlu Iş Hanı 2 Apt.No:2/11 Şişli