O kişiler ikamet harcından muaf sayılacak!

O kişiler ikamet harcından muaf sayılacak!TBMM'ye sunulan 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile iltica başvurusu yapanların ikamet harcından muaf tutulmaları amaçlanıyor...


Irkı, milliyeti, dini, siyasi görüşü ya da mensup olduğu toplumsal grup nedeniyle kendi ülkesinde ciddi bir zulümle karşılaşan, özgürlüğünden mahrum edilme riski taşıdığı için ülkemize sığınan sığınmacı ve mülteciler için yeni düzenleme yapılması amaçlanıyor. 

O kişiler ikamet harcından muaf sayılacak!

İkamet harcından muaf olacaklar

Bu kişilerin zor şartlarda yaşamına devam edebilmesi için Yabancı Kimlik Numarası'na sahip olması gerekiyor. Yabancı Kimlik Numarası alabilmek için ise ikamet harcının ödenmesi gerekiyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince sığınmacı ve mültecilerden ikamet harcı alınıyor. Bunu ödeme imkanına sahip olmayan sığınmacı ve mülteci aileler için ise yeni bir gelişme yaşandı. 

O kişiler ikamet harcından muaf sayılacak!

İkamet harcı ne kadar?

2021 yılı Değerli Kağıt Bedeli 125,00 TL. 2021 yılı İkamet İzni Harç tutarı 1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için ikamet izni başına (53,00 TL)'den az, (272,00 TL)'den çok olamaz.) 28,20 Türk Lirasıdır. 1 aydan sonraki her ay için 180,70 Türk Lirasıdır. 

O kişiler ikamet harcından muaf sayılacak!

Kanun Teklifi komisyonda

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile mülteciler, sığınmacılar, sığınma başvurusu yapanlar ve iltica başvurusu yapanlar ikamet harcından muaf tutulacak.

Kanun Teklifi kapsamında Avrupa'da Türkiye'den başka yalnızca bir ülkede bulunan ikamet harcı uygulamasından vazgeçilip sığınmacı ve mültecilerin ikamet harcı kapsamı dışında bırakılması planlanıyor. 

O kişiler ikamet harcından muaf sayılacak!

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 88. maddesinin (i) bendinden sonra gelmek üzere (1) bendi eklenmiştir. 
"C) Mülteciler, sığınmacılar, sığınma başvurusu yapanlar ve iltica başvurusu yapanlar." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com