OECD: Türkiye'de konuttaki büyümenin hızı kesilecek

OECD: Türkiye'de konuttaki büyümenin hızı kesilecek

Türkiye konut yatırımlarındaki büyümenin keskin bir hız keseceği ülkeler arasında yer alıyor.


OECD'nin hafta ortasında yayınladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) hafta ortasında yayınladığı 'Ekonomik Görünüm Raporu'nda örgüte üye ülkelerdeki konut sektöründen söz edilirken, Türkiye, konut yatırımlarındaki büyümenin keskin hız keseceği ikinci grup ülkeler arasında gösterildi. Rapora göre, konut yatırımının hız keseceği ülkeler arasında Türkiye ile birlikte İspanya, Danimarka ve Finlandiya da yer alıyor.

Konuta özel bölüm

OECD'nin hafta ortasında yayınladığı Ekonomik Görünüm raporunun Türkiye'ye ayrılan özel bölümü dışında örgüte üye ülkelerdeki konut sektörüne de bir bölüm ayrıldı. Türkiye konut yatırımlarındaki büyümenin keskin hız keseceği ikinci grup ülkeler arasında sayıldı.

İnşaat izinleri bir gösterge

OECD 2008 Ekonomik Görünüm Raporu'nun "Konut yatırımlarındaki gelişmenin göstergesi olarak inşaat izinleri" başlıklı bölümünde önceden açıklanan inşaat izni verilerinin konut yatırımları alanında yararlı bir gösterge olduğu hatırlatıldı. Raporda, inşaat ruhsatlarındaki artışla konut yatırımlarındaki artış arasındaki ilişkinin, esnekliğe bağlı olarak ülkeler arasında farklılık gösterdiği vurgulandı.

Türkiye'nin büyümesi yavaşlayacak

OECD'nin büyük ekonomiler hakkındaki analiz ve tahminleri içeren 2008 Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'ye ayrılan üç sayfalık bölümde olumsuz uluslararası koşullar ve iç siyasi belirsizlik güven ortamını zayıflatmayı sürdürürken 2007 yılı boyunca büyümede görülen yavaşlamanın 2008'e sarkacağı belirtilmişti. Raporda büyümenin, 2009'da tekrar yüzde 4.5 rakamına yükselmeden önce bu yıl yüzde 4'ün altına düşeceğine dikkat çekilmişti.

ABD'deki daralma sürecek

EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) raporunda şöyle denildi: "İnşaat ruhsatı alımlarındaki son düşüşler ve konut yatırımları arasındaki ilişki temelinde, konut yatırımlarındaki büyümenin keskin bir şekilde hız keseceği kimi ülkeler bulunmaktadır. Özellikle İspanya, Danimarka ve Finlandiya ve daha az ölçüde Yeni Zelanda, Fransa ve Türkiye. Ayrıca, ABD'deki konut yatırımlarının, benzer oranda azalmayı en azından iki çeyrek ya da daha fazla süre için sürdürme olasılığı bulunuyor." 

Hürriyet