ÖİB Didim'deki 35 gayrimenkulün ihalesini erteledi!

ÖİB Didim'deki 35 gayrimenkulün ihalesini erteledi! ÖİB Didim'deki 35 gayrimenkulün ihalesini erteledi!

ÖİB, 4 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkıtığı Aydın ili, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazın ihale tarihini erteledi..Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazın ihale tarihi ertelendi.


YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremiz tarafından, 04.08.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazla ilgili olarak;

İhale Şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih olan 14.09.2018 tarihi, 16.11.2018 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’ye,

“İlan Metni”nde yer alan taşınmazlar için ihale saatleri aynı kalmak kaydıyla bu taşınmazlardan;

- 1. ila 18. sıra arasındakiler için 18.09.2018 Salı günü olan ihale tarihi, 20.11.2018 Salı gününe,

- 19. ila 35. sıra arasındakiler için 20.09.2018 Perşembe olan ihale tarihi, 22.11.2018 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır.

İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup, ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.


Didim’de 35 arazi ÖİB tarafından satışa çıkarıldı!
https://emlakkulisi.com/didimde-35-arazi-oib-tarafindan-satisa-cikarildi/579758