24 / 05 / 2022

ÖİB Eskişehir Odunpazarı'ndaki gayrimenkulün satışını onayladı!

ÖİB Eskişehir Odunpazarı'ndaki gayrimenkulün satışını onayladı!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün satışı onaylandı..Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe Mahallesi 7930 ada 1 parseldeki 3 bin 276 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yönetemi ve pazarlık usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu ihale komisyonunca;

"Taşınmazın en yüksek teklifi veren Hasan Polat ve Ortağı Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi çerçevesinde 2 milyon 900 bin TL bedel ile satılmasına, Hakan Polat ve Ortağı Ortak Girişim Grubu'nun satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine" dair verilen nihai kararın onaylanmasına karar verildi.