ÖİB'den Kırıkkale'deki imar planı değişikliğine onay!

ÖİB'den Kırıkkale'deki imar planı değişikliğine onay! ÖİB'den Kırıkkale'deki imar planı değişikliğine onay!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kırıkkale'deki bazı parsellerin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB)  Kırıkkale'deki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kırıkkale ili, Merkez ilçe, Yaylacık 1.Kısım Mahallesi, 179 ada, 1 numaralı parsele ilişkin “Yerleşik Konut Alanı (Ayrık Nizam, 4 Kat, Taks:0.30, Kaks:1.20) ve Park Alanı” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.