28 / 05 / 2022

Onn Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!


Onn Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Anonim Şirketi bugün Büyükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Talat Karasu ve Ataman Şenöz ortaklığında kuruldu.Onn Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Anonim Şirketi bugün Büyükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Talat Karasu ve Ataman Şenöz ortaklığında kuruldu.

Onn Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Anonim Şirketi konusu:
A- GAYRİMENKUL VE PAZARLAMA 1.Komisyon karşılığı olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkul alımını, satımını ve pazarlamasına aracılık etmek, bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında bayilikler ve acenteler oluşturmak, başka firmaların bayisi ve acentesi olmak. 2.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek 3.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 4.Her türlü konut, ticari ve sınai iş merkezleri, alış veriş merkezi, fabrika, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar, antrepolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, konut, iş yerleri, arsa, arazi, fabrika ve tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, satıcı ve alıcı arasında aracılık etmek, gayrimenkulleri işletmek, işlettirmek, 5.Arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek, satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak, rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak. 6.Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi Sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini tanzim ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek 7. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik aletlerin ithali, imali ve ihracı, mümessillik, acentelik distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile her türlü mimari proje tasarımı, mekanik ve tesisat projeleri, elektrik projeleri çizimini yapmak veya yaptırmak, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere danışmanlık, koordinatörlük, yurt içindeki ve yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslar arası iş almak, B- İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, ticari ve sınai iş merkezleri, alış veriş merkezi, fabrika, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar, antrepolar, villa, tatil köyü, otel gibi turistik tesisler, konut, iş yerleri, arsa, arazi, fabrika veya sair üretim birimleri türlü gayrimenkuller inşaat, montaj ve demontaj işleri etmek, ettirmek 2. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işleri için teklif vermek, kısmı veya anahtar teslimi taahhüt etmek. 3. Kat karşılığı veya satış vaadi Sözleşmesi yapmak suretiyle her türlü mesken, işyeri, avm, hastane, otel vb inşaatlar yapmak, 4. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdiki, yapılmış bulunan projelerin tadilat ve değişikliklerinin yapılması ve yaptırılması. Her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması 5. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. C- DANIŞMANLIK 1. Her türlü projelerin arazisine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 2.Üç boyutlu modelleme çizimine ilişkin danışmanlık yapmak, almak, çizimlerini kendisi yapma, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, danışmanlık hizmetlerini vermek, iç ve dış dekorasyon danışmanlığı vermek, kendisi tarafından yapmak ve yaptırmak, restorasyon ve onarım yapmak. 3. Her türlü bilgisayar ve elektronik sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 4. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti vermek, danışmanlık yapmak 4. Genel olarak gayrimenkullerin, gayrimenkule dayalı hakların ve gayrimenkul projelerinin pazarlanması, geliştirilmesi veya tamamlanmasına dair yerel veya küresel ölçekte genel danışmanlık, değerleme, proje analizi, araştırma, fizibilite ve karlılık gibi çalışmalar yapmak danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla finansmanı, ve bu konularda ilgili stratejiler organizasyonlar geliştirmek, düzenlemek ve buna bağlı olarak destek hizmetleri sunmak. 5. Yerli ve yabancı finansal piyasalarda iş ortaklığı ve işbirliği yapmak ve Şirket konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine katılmaksızın finansman, yeniden yapılandırma, pazarlama, personel, yönetim, maliyet yönetimi, pazar araştırması, ithalat, ihracat, işletme içi yönetim, iç ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Türkoba Mah.Karanfil 4 Sk. Tepekent Sitesi No:10 Büyükçekmece