Orhangazi Belediyesi'nden 46.1 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul!

Orhangazi Belediyesi'nden 46.1 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul! Orhangazi Belediyesi'nden 46.1 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul!

Mülkiyeti Orhangazi Belediye Başkanlığı'na ait olan 10 adet gayrimenkul toplamda 46 milyon 144 bin 491 TL bedel ile satışa çıkarıldı. 

Mülkiyeti Orhangazi Belediye Başkanlığı'na ait olan 10 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 46 milyon 144 bin 491 TL bedel isteniyor. 

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 10 adet gayr-i menkul 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2 - Bu husustaki ihale 23/01/2019 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantı odasında
yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak gayrimenkuller;

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan
Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda
belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.
5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi,
Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın
alınabilir.
7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne teslim etmelidir.
8 - Taşınmaz satışı ihale şartnamesi görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi
Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

pus