15 / 08 / 2022

Orhangazi'de 6.8 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Orhangazi'de 6.8 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Gedelek, Karsak, Keramet, Bayırköy ve Muradiye'de bulunan 8 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 6 milyon 834 bin 721 TL olarak belirlendi.Orhangazi Belediye Başkanlığı, Gedelek, Karsak, Keramet, Bayırköy ve Muradiye'de bulunan 8 gayrimenkulü satıyor. İhalesi 5 Nisan'da gerçekleşecek.


GAYRİ MENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 8 adet gayri menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 05/04/2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayri menkuller;

 

Orhangazi de 6.8 milyon TL ye satılık 8 gayrimenkul!


4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Cad. No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7. İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.