30 / 11 / 2022

Ormanlık alanlar artık imara açılamayacak!

Ormanlık alanlar artık imara açılamayacak!

Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile doğal afetlere maruz kalan ormanlık alanların statülerinin korunarak bu alanların imara açılamasının ve yapılaşmanın önüne geçilecek.Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile  yangın, heyelan ve diğer doğal afetlere maruz kalan ormanlık alanların statülerinin korunarak bu alanların imara açılamaması ve başka kişilere devredilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Doğal güzellikleri olan önemli yaşam alanlarımız olan ormanlar Ormanların korunması ve geliştirilmesi hususu Anayasamızın 169 uncu maddesi ile hukuki güvence altına alınmıştır. İlgili madde gereğince Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyup birçok tedbir alıyor. 

Yeni düzenlemeler yolda

Anayasa ile düzenlenmiş olduğu halde ormanlık alanların korunamadığı, yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanlarda inşaat, madencilik, tarım gibi faaliyetlerin yapıldığı görülüyor. Sadece yangınlar sonucunda değil, devletin resmi izni ile çeşitli firmalar, madencilik faaliyeti ya da inşaat çalışması için de ormanlık alanları imara açılabiliyor. 

Yapılaşmaya açılamayacak

Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek milli değerlerimiz ve canlı yaşamının ayrılmaz parçası olan ormanların korunması ve statüsünün değiştirilerek yapılaşmaya açılmasının önlenmesi amaçlanıyor. 

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1 - 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fikrasi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez. Yangin, heyelan ve diğer doğal afetlere maruz kalan ormanlık alanların statüleri değişmez. Yangin, heyelan ve diğer doğal afetler sebebiyle tahrip olan ormanlık alanlar imara açılamaz, başka kişilere devredilemez." 
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Orman Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verildi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com
Geri Dön