Ortak gayrimenkuller, vekalet olmadan satılamaz!

Ortak gayrimenkuller, vekalet olmadan satılamaz!Posta gazetesinden Avukat Tamer Heper, kardeşlerin ortak olduğu arsalarla ilgili bilinmeyenleri yanıtladıDedem 10 dönümlük elma bahçesini zamanında eşi ve sekiz çocuğu üzerine yapmış. Dedem de eşi de öldü. Bu yeri yıllardır babam işletir. Diğer kardeşlerin hiç ilgisi olmamıştır. Biz beş kardeşten vekalet aldık, iki kardeş vermedi. Bu iki kardeşin payını nasıl talep ederiz? Dedem zamanında babama tanık huzurunda bu yeri vermiş ama tanıklar ölü, bir şey yapabilir miyiz?

Burada sekiz kardeşin ortak olduğu bir gayrimenkul söz konusu. Beş kardeş size vekalet vermiş, muhtelemen bu vekalet tapuda işlem yapmak için alınmış. İki kişi vermediği takdirde bu kardeşlerin payını alabilme imkanı yok. Bu durumda yapılabilecek hukuki işlem, ortaklığın giderilmesi davası açmaktır. Dava sırasında bakılır, bu yer sekiz kardeş arasında paylaşırılabiliyor mu? Şayet paylaşmak mümkün ise sekize bölünüp paylaştırılır. Zamanında dedenizin tanık huzurunda bu yeri babanıza vermiş olmasının hukiki önemi yoktur. Tapu dışında satış geçerli değildir. Diğer kardeşlerin bu yerin işletmesine katılmış olmalarının da mülkiyet yönünden bir önemi yoktur.
Tamer Heper / Posta