08 / 08 / 2022

Ortaköy 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Ortaköy 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1681 ada 109-179 Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06 Eylül 2021 tarihli ve 1665168 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1681 ada 109-179 nolu parseller ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan NİP-34793586 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34097850 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (h) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca 06 Eylül 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Ortaköy 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın