05 / 07 / 2022

Ortaköy 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Ortaköy 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1681 Ada, 109-179 Nolu Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.03.2020 tarihli ve E.68230 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1681 Ada, 109-179 Nolu Parseller ve Yakın Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 13.03.2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin ilgili hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında NİP-34685706 ve UİP-34103262 plan işlem numaraları ile re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 17.03.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın