Osmaniye'de icradan 5 milyon 998 bin TL'ye satılık fabrika!

Osmaniye'de icradan 5 milyon 998 bin TL'ye satılık fabrika!Osmaniye 1. İcra Müdürlüğü, Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Maymunsuyu Köyü, Eskiköy Mevkii, 285 parselde yer alan 69 bin 695 metrekare alanlı salça fabrikasını satışa sunuyor


Osmaniye 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. OSMANİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No:2001/395 Tal.

Bir borçtan dolayı hacizli (ipotekli) bulunan ve satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adetli, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE HALİHAZIR DURUMU:

Osmaniye ili, Toprakkale ilçesi, Maymunsuyu Köyü, Eskiköy Yeri Mevkiinde kain tapunun 4 Cilt. 394 Sayfa, 285 Parselde kayıtlı. 69.695.00 m2 miktarlı, salça fabrikası niteliğinde taşınmaz olup. 24.10.2000 tarih ve 290 yevmiyeli kira şerhinden ari olarak satılacaktır. Parselin takriben 20.000.00 m2' si fabrika inşaat alanı olarak kullanılmaktadır.
Taşınmaz üzerindeki Binalar; Taşınmaz üzerinde

a)Nizamiye binası. 9,00 m2 oturumlu, tek katlı, betonarme karkas. 3. Sınıf A grubu yapı.
b)Muhasebe binası 131,25 m2 oturumlu, tek katlı, betonarme karkas. 3. Sınıf A grubu yapı.
c) Su deposu inşaatı. 25,00 m2 oturumlu, üzeri galvanizli, saç kaplama, briket duvarlı. 1. Sınıf B grubu yapı,
d) Mesken ve sosyal tesisler inşaatı. 459.00 m2 oturumlu, iki katlı, betonarme karkas, 3. Sınıf B grubu yapı,
 e) Fabrika ana bina, 1.606,15 m2 oturumlu, taban mozaik, dış kısmı sıvasız, çelik çatı üzeri saç kaplama bina.
f) idari bina. 246,32 m2 oturumlu, iki katlı, betonarme karkas 3. Sınıf A grubu yapı.
g) Depo inşaatı, 1.332,50 m2 oturumlu, yan duvarlar saç kaplama, üzeri çelik çatı ve saç kaplamalı takriben 6,00 m. yükseklikte bina,
h) Depo inşaatı, 121,00 m2 oturumlu, briket duvarlı, çelik çatı yapılmış, kaplaması yapılmamış bina.
ı) Jeneratör odası, 64,00 m2 oturumlu, tek katlı, üzeri saç kaplama, iç ve dış duvarlar sıvalı, basit inşaat olarak yapılmış bina.
i) Kabuk kırma ve depolama bölümü. 1.751,80 m2 oturumlu, takriben 6 m. yükseklikte, çelik çatı üzeri saç kaplamalı, ikıtölümden oluşan bina,
j) Kazan dairesi inşaatı, 93.60 m2 oturumlu, tek katlı, çelik çatı üzeri saç kaplamalı, tabanı şap bina.
k) Çikolata tesisi inşaatı, 462,40 m2 oturumlu, takriben 6 m. yükseklikte, çelik çatı üzere saç kaplama, tabanı, şap. yan duvarlar sıva üzeri renkli badanalı bina.
I) Makine dairesi inşaatı. 63,00 m2 oturumlu, tek katlı, betonarme iç dış sıvalı, taban mozaik olup. 3. Sınıf A grubu yapı. m) Paketleme inşaatı, 1.055,30 m2 oturumlu, prefabrik, iç dış sıvalı, dışı kaleterasit, taban mozaik bina.
n) Depo inşaatı, 305 m2 oturumlu, üzeri çelik çatılı, saç kaplamalı, yan duvarlar örülmemiş, malzeme deposu olarak kullanılan bina.
o) Depo inşaatı, 608,96 m2 oturumlu iki katlı, betonarme karkas, 3. Sınıf A grubu yapı,
ö) Depo inşaatı. 431,25 m2 oturumlu, üzeri çelik çatılı, saç kaplamalı, yan duvarlar örülmemiş, açık depo olarak kullanılan bina.
p) Kantar binası, 37.00 m2 oturumlu, tek katlı betonarme karkas, tabanı karo, iç duvarlar plastik boya, dış duvarlar kaleterasit bina.
Birimlerin atık sularının toplandığı kanalizasyon sistemi ve birimlerin birbirine bağlandığı beton yollar
yapılmış olup, fabrika arsasının çevresi beton direk, çelik profil ve hasır telle çevrilidir. Fabrikanın
girişinde iki adet sürgülü kapı mevcuttur. 

Fabrikadaki Elektrik Ekipmanlar; 1 adet 30 KV 250 KVA trafo, 1 adet 36 KV 400 A sigortalı top sek., 9 adet VHD-35 mesnet izalatörü, 1 adet T-25 trafo direği, 1 kg boyalı kaynaklı demir direk, 90 m.3x95+25 nyy bakır kablo, 10 kg Q8 bakır. 3 adet 36 KV 10 KA parafudr, 3 adet O.G sigortası. 1 adet ölçü panosu, 1 adet konpazasyon panosu(250 KVA), 3 adet topraklama levhası. 40 m. 1x50 nyy bakır kablo. 15 kg swallow tel, 6 adet, Al-Cu Klemensi, 15 adet alüminyum klemens. 15 kg topraklama şeridi, 30 m 3x70+35 nyy, 1000m. 4x2,5 nyy. 200m. 4x10 nyy, 1000m. 3x16 +10. 60 m. 3x25+16. 400 m. 3x4 nyy. 45 adet 1,5 HP-10 adet 4 HP-10 adet 5,5 HP-11 adet 15 HP-3 adet 20 HP-3 adet 40 HP elektrik motoru, 20 adet komitatör-15 adet paralel-7 adet normal sorti. 17 adet güvenlik hattı priz sortisi. 7 adet 0.4 -0,5 m2 saç pano (gömme). 12 adet 1-1.2 m2 pano (sıva üstü). 20 adet 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta. 70 adet 3x6 -50 adet 3x16- 35 adet 3x20- 3 adet 3x50 trifaze otomat, 3 adet 3x160 kompak şalter. 80 adet U2x40 etanj armatör. Fabrikadaki Makine ve Ekipmanları; 1 adet 40 tonluk kantar, 10 adet kurutma vagonu, 5 adet fıstık kurutma ünitesi, 1 adet taş ayıklama makinesi, 1 adet kabuk kırma makinesi 2 adet seperatör, 2 adet
fıstık eleme makinesi, 12 adet sabit depolama siloları, 24 adet taşıyıcı elevatörler, 5 adet kavurma makinesi, 2 adet elektronik tartı makinesi, 2 adet fıstık zarı soyma makinesi, 1 adet fıstık seçme makinesi, 1 adet fıstık ezme makinesi, 20 adet tekerlekli fıstık taşıyıcı kazan, 5 adet kuruyemiş paketleme bölümü, 1 adet şirikleme makinesi, 6 adet draje kaplama kazanı, 2 adet çikolata tankı, 1 adet bilyeli çikolata değirmeni,  1 adet çikolata ezme ve karıştırma makinesi, 1 adet çikolata tamperleme makinesi, 1 adet buhar kazanı, 2 adet hava kompresörü, 6 adet klima iç ve dış üniteler, 1 adet forklift.

TAŞINMAZLARIN DEĞERİ:
Elektrik Ekipmanların değeri: 43.233,40 TL
Makinaların değeri: 434.700,00 TL
Binaların değeri: 3.935.590,06 TL
Arsa değeri: 1.393.900,00 TL
Meyveli meyvesiz ağaçların değeri: 191.251,40 TL
Taşınmazın Toplam Değeri: 5.998.674,86 TL

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

Toprakkale Belediye  Başkanlığı  Fen  İşleri  Müdürlüğünün 09.06.2009 tarih ve 174 sayılı yazısına göre satışa konu 285 parsel imar planı dışında mücavir alan içerisinde kalmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Birinci artırmanın 17.06.2011 Cuma günü, saat 11.00-11.10*arasında Osmaniye 1.İcra Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılmasına, bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafını geçmek şartı ile ihale olunmasına, böyle bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla. 27.06.2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılmasına, bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilmesine, şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış düşürülecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetinin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu harç 1/2 ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu harcı 1/2'si ve tellaliye satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com