Otopark yönetmeliğinde yeni düzenleme!

Otopark yönetmeliğinde yeni düzenleme!

15 Eylül'de yürürlüğe giren yeni Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldı. Düzenlemede yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapı ruhsatı başvurularında önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılmasını talep etme hakkı da tanındı...


Her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren Yeni Otopark Yönetmeliği, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelikte bugün yeni düzenleme yapıldı. Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen ancak 31 Mayıs 2018 tarihki Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlük tarihi değiştirilen yönetmelikte yeni tarih 1 Ocak 2019 olarak belirlenmişti. Buna karşın tekrar yönetmeliğin yürülük tarihi değiştirilmiş, yeni tarih 15 Eylül 2018 olarak yeniden belirlenmişti.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama hakkı tanındı.

Bu uygulama için son tarih belirlenirken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapı ruhsatı başvurularında önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılmasını talep etme hakkı da tanındı.

Yeni yapılan düzenlemede söz konusu hüküm şu şekilde yer aldı:

"Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır."


Her daireye 1 otopark zorunluluğu başladı!


Otopark Yönetmeliği hakkında tüm merak edilenler!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com