09 / 08 / 2022

Özçiçek Hac ve Umre Organizasyonu Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Özçiçek Hac ve Umre Organizasyonu Turizm Ticaret Limited Şirketi Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Ahmet Emrah Köseoğulları tarafından kuruldu.Özçiçek Hac ve Umre Organizasyonu Turizm Ticaret Limited Şirketi Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Ahmet Emrah Köseoğulları tarafından kuruldu.

Özçiçek Hac ve Umre Organizasyonu Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek.Hac ve Umre organizasyonları düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri ve şubeler kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak veya devir almak gerektiğinde devir etmek. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h- Turizmle alakalı ve seyahat acentalığı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak. Yurt içi -Yurt dışı Nakliyat ve Kargo a. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. b. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. c. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. d. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. Diğer Faaliyetler Şirket Yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere,her türlü alet,edavat,makine,menkul ve gayri menku malları iktisap etmek,inşa etmek,kiralamak,kiraya vermek,almak ve satmak,menkul ve gayrimenkulleri üzerine ayni ve şahsi haklar,ipotekler ve rehinler tesis etmek ve bunları fek etmek,ipotek ve/veya rehin almak ve vermek,rehin,kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek.