01 / 07 / 2022

Özderici GYO 2021'de ne kadarlık satış yaptı?

Özderici GYO 2021'de ne kadarlık satış yaptı?

Özderici GYO, 2021 yılında Nuvo Dragos projesinden 94 milyon 456 bin 543 TL'lik gayrimenkul satışı gerçekleştirdi. Özderici Gyrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finanasal raporunu yayınladı. 

Özderici GYO tarafından 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Özderici GYO'nun 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam öz kaynakları 1 milyar 7 milyon 663 bin 650 TL oldu. Faaliyet raporuna göre, şirketin Nuvo Dragos projesindeki 434 adet bağımsız bölümün yıllık toplam kira gelirinin yüzde 95 sınırının üstünde kaldığı görüldü. 

Özderici GYO 2021 de ne kadarlık satış yaptı?

Şirket tarafından yayınlanan finansal rapora göre, şirketin 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin hasılatı 94 milyon 456 bin 543 TL olurken, Nuvo Dragos Projesi ve Yapı Kredi Plaza'ya ait kira gelirleri 13 milyon 259 bin 622 TL oldu. 

Özderici GYO, 2021 yılında Nuvo Dragos projesinden 94 milyon 456 bin 543 TL'lik gayrimenkul satışı gerçekleştirdi. 

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 31/01/2022 - KARAR SAYISI : 234

  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN

ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN  SORUMLULUK BEYANI

a) 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş solo finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar"), Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

c)  İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Ali Güneysu - Denetim Komitesi Başkanı

Selim Taylan - Denetim Komitesi Üyesi

Orhan Aksüt - Genel Müdür

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın