28 / 05 / 2022

Özel ağaçlandırma başvuru dilekçesi!

Özel ağaçlandırma başvuru dilekçesi!

Özel ağaçlandırma projesine dahil olmak için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Özel ağaçlandırma başvuru dilekçesi ve detayları haberimizde...Özel ağaçlandırma başvuru dilekçesi!

Özel ağaçlandırma projesine dahil olmak ve ülkemizdeki orman sahalarının genişletme çabalarına destek olmak için, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden Orman Bölge Müdürlükleri tarafından ilan edilen özel ağaçlandırma sahalarını inceleyebilirsiniz.


Orman Bölge Müdürlüklerince ilan edilen Özel Ağaçlandırma Sahalarına belirlenen ilan süresi boyunca müracaat edilebiliyor.


Özel ağaçlandırma başvuru dilekçesi örneği..


………………ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE…/…/2013- …/…/2013 tarihleri arasında idarenizce ilan edilen …………… İli………… İlçesi,…………… Köyü/Beldesindeki ………………… Orman İşletme Müdürlüğü, ………………………… Orman İşletme Şefliği, ……numaralı bölme ve ……… hektar sahada özel ağaçlandırma yapmak istiyorum. Söz konu sahayı mahallinde gördüğümü, özel ağaçlandırmaya uygun olduğunu ve kura çekilişine katılabilmem için tespit edilen başvuru bedelinin yatırılması gerektiğini kabul eder; Başvurumun değerlendirilmesi hususunu arz ederim. 


T.C. Kimlik No:………

Adres:

Ad/Soyadı

İmza/Kaşe

./…/2013


2013 yılı için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen metrekare cinsinden saha alanı ve başvuru bedeli aşağıdaki gibidir:


Özel ağaçlandırma birim fiyatları..

5 bin metrekare - 50 bin metrekare : 500 TL

50 bin 1 metrekare - 100 bin metrekare : 1.000 TL

100 bin 1 metrekare - 200 bin metrekare : 1.500 TL

200 bin 1 metrekare - 500 bin metrekare : 2.500 TL


Başvuru için, yukarıda örneği verilen dilekçenin eksiksiz doldurulup teslim edilmesi ve başvuru bedelinin ödenmesi gerekiyor. 


İlan edilen ağaçlandırma sahalarının sahibi ilan süresi içerisinde tek bir başvurunun olması halinde başvuruyu yapan kişi, birden fazla başvurunun olması halinde ise kura sonucu belirlenen gerçek veya tüzel kişi oluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com