28 / 05 / 2022

Özel ağaçlandırma başvurusu!

Özel ağaçlandırma başvurusu!

1986 yılında uygulamaya başlanan özel ağaçlandırma projesine nasıl başvuruda bulunabilirsiniz? Özel ağaçlandırma başvurusu ve detayları haberimizde...Özel ağaçlandırma başvurusu!

Akçaağaç, karaağaç, sofora, ıhlamur, kayın, gürgen, çam, sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, badem, mahlep, jojoba gibi ağaç ve ağaççık türlerinin kullanılabildiği özel ağaçlandırma projesi ile ülkemizdeki orman sahalarını genişletme projesine dahil olmak için, ilan edilen ağaçlandırma sahalarına başvuruda bulunulması gerekiyor. Özel ağaçlandırma başvurusu ve detayları haberimizin içerisinde yer alıyor.


Orman Bölge Müdürlüklerince ilan edilen Özel Ağaçlandırma Sahalarına belirtilen ilan süresi içerisinde başvuruda bulunulması gerekiyor. Ülkemiz genelinde Orman Bölge Müdürlükleri tarafından ilan edilen özel ağaçlandırma sahaları ve ilan süreleri T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde duyuruluyor.


Özel ağaçlandırma başvurusu..

İlan edilen ağaçlandırma sahalarına bir tek başvuru olması halinde, söz konusu saha başvuru sahibinin oluyor. Ancak birden fazla başvurunun yapılması halinde ise kura çekiliyor.


Çekilecek kuraya katılım için ilgili işletme müdürlüğü veznesine başvuru bedelini yatırmaları ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin bulunmaları gerekiyor.


Bütün bunlardan önce ilk olarak ilgili ağaçlandırma sahasına başvuruda bulunulması gerekiyor. Özel ağaçlandırma başvuru dilekçe örneği aşağıda bulunuyor.


Özel ağaçlandırma birim fiyatları..

5 bin metrekare - 50 bin metrekare : 500 TL

50 bin 1 metrekare - 100 bin metrekare : 1.000 TL

100 bin 1 metrekare - 200 bin metrekare : 1.500 TL

200 bin 1 metrekare - 500 bin metrekare : 2.500 TL


Özel ağaçlandırma başvuru dilekçesi..


………………………ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE…/…/2013- …/…/2013 tarihleri arasında idarenizce ilan edilen …………… İli………… İlçesi,…………… Köyü/Beldesindeki ………………… Orman İşletme Müdürlüğü, ………………………… Orman İşletme Şefliği, ……numaralı bölme ve ……… hektar sahada özel ağaçlandırma yapmak istiyorum. Söz konu sahayı mahallinde gördüğümü, özel ağaçlandırmaya uygun olduğunu ve kura çekilişine katılabilmem için tespit edilen başvuru bedelinin yatırılması gerektiğini kabul eder; Başvurumun değerlendirilmesi hususunu arz ederim. 


T.C. Kimlik No:………

Adres:

Ad/Soyadı

İmza/Kaşe

./…/2013
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com