18 / 08 / 2022

Özel okula dönüşen dershanelere arsa ve bina desteği geliyor!

Özel okula dönüşen dershanelere arsa ve bina desteği geliyor!

Özel okula dönüşen dershanelere arsa ve bina desteği verilecek. MEB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, dönüşüm programındaki 1.534 kurum ihalelere girme yeterliliğine sahip.Özel okula dönüşen dershanelere arsa ve bina desteğinin hangi şartlarda sağlanacağına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Maliye Bakanlığı’nca müşterek hazırlanan "5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelere iki tür destek öngörülüyor.     


Yönetmeliğe göre, Hazine taşınmazları üzerinde 25 yıla kadar irtifak hakkı kurulabilecek ya da mülkiyeti hazineye ait olmakla birlikte MEB’e tahsisli binaların tamamı veya bir kısmı pazarlık usulüyle 10 yıla kadar kiralanabilecek.     


İHALE İÇİN BAZI ŞARTLAR ARANIYOR

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülecek süreçte, ihaleye katılmak için bazı şartlar aranıyor.     


İrtifak hakkı ve bina kiralama ihalelerine katılabilmek için dershane kurucularının 1 Eylül 2015'e kadar dönüşüm programında yer alması ve bu kapsamda özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunmuş olması şartı gerekecek.     


Ayrıca ihalelere katılmak için dershanenin 6528 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 itibarıyla geriye dönük en az üç yıl süre aynı gerçek kişi tarafından veya dershane kurucusunun tüzel kişi olması halinde ise çoğunluk hisse itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olması da aranan şartlar arasında bulunuyor.     


Her dershane kurucusu sadece dershanenin bulunduğu il sınırları içerisindeki ihalelere katılabilecek.     


MİMAR VE MÜHENDİSLER DE İNCELEYECEK

İmar planında eğitim tesis alanı olarak ayrılmış taşınmazlar öncelikli olmak kaydıyla mülkiyeti hazineye veya kamu idareleriyle mahalli idarelere ait taşınmazlardan yönetmelik kapsamında değerlendirilebilecek niteliktekiler tespit edilecek.     


Mimar ve mühendislerce de incelenecek taşınmazlardan uygun olanlar için ihale süreci başlatılacak. İrtifak hakkı tesisi bakımından 31 Aralık 2017’ye, kiraya verilecek taşınmazlar için ise 31 Aralık 2018’e kadar, en geç altışar aylık periyotlar halinde ihaleye çıkılabilecek.     


Dönüşüm programına dahil olarak okul açma taahhüdünde bulunan dershanelerin bu taahhütlerini 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmeleri gerekecek.     


MEB yetkilileri, dershane dönüşüm programındaki 1.534 kurumun ihalelere girme yeterliliğine sahip olduğunu belirtti.


AA