Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan imar planı değişikliklerine onay!

Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan imar planı değişikliklerine onay!

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul, Afyonkarahisar ve Burdur'daki bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerini onayladı. ÖYK'nın konuya ilişkin kararlan, Resmi Gazete'de yayımlandı


Buna göre, ÖYK, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesi sınırlan içerisinde yer alan, 11 bin 348,37 metrekare yüzölçümlü 8887 no'lu parsele "konut alanı" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğini onayladı. 


Kurul, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi İncili mahallesi sınırlan içerisinde yer alan, 4 bin 529 metrekare yüzölçümlü 34 ada 12 no'lu parsele "konut alanı" ve "yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verdi. Burdurun Tefenni ilçesi Kır mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 3 bin 522 metrekare yüzölçümlü 20 ada 2 no'lu parsele "konut alanı" ve "yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazmı İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması kararlaştırıldı. 


ÖYK, özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Gayrimenkul AŞ) adına kayıtlı, İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe mahallesi Dragos mevkisinde 25 bin 878,64 metrekare yüzölçümlü, 2222 ada 226 no.lu parsele yönelik "park alanı" ve 2222 ada 228 no.lu parsele yönelik "konut+ticaret alanı" kararı getirilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planını onayladı.

AA