Özgen Medya İnşaat Tekstil Ürünleri Limited Şirketi kuruldu!

Özgen Medya İnşaat Tekstil Ürünleri Limited Şirketi kuruldu!

Özgen Medya İnşaat Tekstil Ürünleri Limited Şirketi bugün Esenyurt’ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Beyzanur Özgen tarafından kuruldu.


Özgen Medya İnşaat Tekstil Ürünleri Limited Şirketi bugün Esenyurt’ta 100 bin TL sermaye bedeli ile Beyzanur Özgen tarafından kuruldu.

Özgen Medya İnşaat Tekstil Ürünleri Limited Şirketi konusu:

İNŞAAT a- Her türlü inşaat yapımı , mesken.toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı ,alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri, b- Her türlü inşaat malzemelerini imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı, c- Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi, d- Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi, e- Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama imal ve alım satımı, f- Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı, g- Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak, h- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. i- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; j- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; k- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; l- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, m- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, n- Her türlü inşaat malzemelerinin alım satım ithalat ve ihracatını yapmak TEKSTİL İLE İLGİLİ a) Her türlü tekstil maddelerinin ham, yarı mamül ve mamül, her türlü deri ve deri mamüllerinin, iplik her türlü konfeksiyon kumaş, giyim, triko mamüllerini almak, satmak ve bunların üretiminde kullanılan hammadde, malzeme, yarı mamül ve mamül maddelerin ihracatı, ithalatı alım satım hizmetlerini yapmak. PRODÜKSİYON a) Prodüktörlük, haber, dizi, film, reklam vb program yayınları faaliyetinde bulunmak, bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek, b) Yurt içinde ve yurt dışında her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayı izlemek, gelişmesine katkıda bulunmak, eğitimler vermek ve almak, c) Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç halinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak, ç) Film, dizi, belgesel vb. video, radyo programları ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmeti yapabilmek için stüdyo kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kullandırmak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; kısa, orta ve uzun vadeli kredi, teşvik almak ve kullanmak, d) İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak,ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek e) Yurt içi ve yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirmesi ve yayınlanmasının sağlanması, f) Yurt içi ve yurt dışında televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayın hizmeti programları yapmak, yaptırmak, gerekirse bu programları yurtiçinden ve/veya yurtdışından satın almak ve satmak, yayıncılıkla ilgili gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç duyulan cihaz, film, program, vs ithalatını ve ihracatını yapmak, g) Yayın programları için ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: Oruçreis Mah.Vadi Cad.İstanbul Tic.Sarayı Apt.No:108/21 Esenler