Özkalkan Konaklama Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özkalkan Konaklama Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Özkalkan Konaklama Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Özkalkan tarafından 10 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Fatih, Molla Hüsrev Mahallesi, Üzümcü Sokak'ta kuruldu.


Özkalkan Konaklama Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Özkalkan tarafından 10 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Fatih, Molla Hüsrev Mahallesi, Üzümcü Sokak'ta kuruldu. 


Özkalkan Konaklama Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Şirket her türlü Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, 2.Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 3. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 5. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 7. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 8. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 9.Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar. 10.Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ,kanaviçe, çıtçıt, makas, perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mesura, cırt bant,sutaşı, vatka ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 11.Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları,laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler,radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak 12.Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak. 13. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.  14.Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak, işletmek. 15.Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak,yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. 16.Şirket yürürlükteki mevzuat esasları dahilinde tekel bayiliği yapar. Tekel ürünlerinin alımı, satımı, ithalat, ihracat, pazarlama, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 17.Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman,işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek,doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak,ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. 18.Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler,dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri,doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 19.Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi,sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. 20. Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.Plastik kalıpların ve makinelerin imalat ve satışını yapmak. 21.Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent,jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 22.Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. 23.Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.


Özkalkan Konaklama Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Fatih, Molla Hüsrev Mahallesi, Üzümcü Sokak 4