Özyıldırımlar Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özyıldırımlar Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özyıldırımlar Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Özçelik tarafından kuruldu.


Özyıldırımlar Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Özçelik tarafından kuruldu.

Özyıldırımlar Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret LŞirketin amaç ve konusu

Özyıldırımlar Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret LŞirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü inşaatlarla ilgili plan, proje, mühendislik, danışmanlık, teknik müşavirlik işleri ile iç ve dış mimari, statik, betonarma, elektrik, asansör, kalorifer, doğalgaz, projelerini yapmak ve yaptırmak. Kontrollük ve denetim hizmetlerini yapmak. b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü inşaatlarla ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri ile iç ve dış mimari, statik, betonorma, elektrik, asansör, kalorifer, doğalgaz, projelerini, keşif, hakediş, kesin hesap işleri, hazırlanması ve rapor edilmesini yapmak ve yaptırmak. c) Her türlü yapıların, turistik tesislerin, sportif tesislerin, fabrikaların, inşaatların, yolların, köprü ve oto yolların, baraj ve göletlerin, telefon tesislerinin, enerji nakil hatları, doğalgaz hatları inşaatı, doğalgaz tesisleri ile uluslar arası inşaat, parkların, pazar yerlerinin, panayır yerlerinin, bahçelerin elektrik tesisat sistemleri ile ilgili plan, proje, mühendislik, danışmanlık, teknik müşavirlik işleri projelerini, keşif, hakediş, kesin hesap işleri, hazırlanması ve rapor edilmesi, işlerinin yapmak, ihalelerine iştirak etmek, taahhüt işleri deruhte etmek, her türlü elektrik tesisat malzemelerinin, trifaze elektrik tesisat malzemelerinin , elektrik sayaçlarının, elektrik sigortalarının, şalterlerin, komütatörlerin, anahtarların, prizlerin, topraklamaların, her türlü lambaların, elektrik kumanda tablolarının , elektrik kablolarının, tesisat borularının, alım satımı, ithal ve ihracı, elektrik sanayinin gerektirdiği bilcümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, her türlü elektrik tesisat sistemlerinin bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması, d) Elektronik sanayinin gerektirdiği bilcümle yatırım, tasarruf, faaliyetlerde bulunmak, her türlü elektronik malzemelerin,elektronik ürünlerin,elektronik devre kapayıcılarının,elektronik devre açıcılarının,dirençlerin,elektronik paketlerin,elektronik kumanda cihazlarının,elektronik cihazların, elektronik cihaz yedek parça ve aksamlarını, endüstriyel elektronik, elektro mekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının imali, alım satımı, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması, elektronik cihaz ve aletlerinin bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunmak. e) Mikro bilgisayar cihazları ile yan ürünlerinin ve bilgisayar teknolojisine bağlı basılı eserlerin, programların, eğitim ve öğretim araçlarının alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, f) Bilgisayar kontrollü oyun makinalarının yer aldığı oyun salonları açmak ve işletmecili- ğini yapmak, g) Her nevi elektronik yedek parça üretimi alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
imited Şirketi konusu:

Adres: Merve Mah.Regaip Sk.No:3a Sancaktepe