Palmiye Boğaziçi Evleri'nde 11.5 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Palmiye Boğaziçi Evleri'nde 11.5 milyon TL'ye icradan satılık villa! Palmiye Boğaziçi Evleri'nde 11.5 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Palmiye Boğaziçi Evleri'ndeki villa icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu villa için 11 milyon 500 bin TL bedel isteniyor.İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Palmiye Boğaziçi Evleri'ndeki villa icradan satışa sunuldu. Palmiye Boğaziçi Evleri'ndeki villa için 11 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İ
stanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah, 736 ada, 133 parsel sayılı 9.962,43 m2 alanlı, “bahçeli oniki adet kargir tripleks villa” nitelikli taşınmazda 21/200 arsa paylı C Blok bodrum+zemin+1 normal katlı 1 nolu bağımsız bölüm olan çatıda piyesleri olan tripleks villa niteliğindeki taşınmazdır. 133 nolu parselin üzerinde birbirine benzer 12 adet müstakil villanın olduğu görülmüştür. Satışa konu villaya Burhaniye Abdullahağa Caddesinden ulaşılan Enveriye sokaktan ilerlendiğinde ulaşılmaktadır. 

Enveriye sokaktan yaklaşık 100 metre yay yüründüğünde karşılaşılan villanın iki kat olarak gözüktüğü, kottan faydalanılarak bodrum katı elde ettiği anlaşılmıştır. Villaya her türlü ulaşım araçları ile erişmek mümkündür. Belediyenin ve diğer bütün kamu kuruluşlarının tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kamuoyunda Palmiye Boğaziçi Evleri olarak bilinmektedirler. 

Kıymeti : 11.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 14/08/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/09/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KAT MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/818 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/06/2018