Panorama Teknik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Panorama Teknik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Panorama Teknik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Coşkun Yılmaz, Mustafa Gençtürk tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 22 Nisan'da Kağıthane, Emniyet Evleri Mahallesi'nde kuruldu.


Panorama Teknik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Coşkun Yılmaz, Mustafa Gençtürk tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 22 Nisan'da kuruldu. 


Panorama Teknik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a)    Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b)    Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar,  park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c)    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d)    Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol,su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e)    Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.                         f)    Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g)   Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h)   Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i)    Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j)    Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer,fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k)    Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l)     Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını  yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak,danışmanlık hizmeti vermek. m)   Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol,su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. n)   İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. o)   Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı p)   Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. r)    Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler,plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri , mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak, kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.       Şirket sahasına giren yukarıda yazılı işlerin ifası için mümessillik, acentelik, komisyonculuk, lisans imtiyaz, telif hakkı alemeti farika, ticaret ünvanı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek,satmak, işletmek, kullanmak, kullandırmak, marka tescil ettirmek, internet siteleri kurmak,internet üzerinden satış yapmak ve ithalat,ihracat yapabilir.      Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna,gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz,tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Panorama Teknik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Kağıthane, Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri Sokak, 24/B.