Paydaşlığın giderilmesi davasında harç ne kadar?

Paydaşlığın giderilmesi davasında harç ne kadar?Taşınmaza paylı bir şekilde sahip olan kimselerin paydaşlığın giderilmesi için açtıkları ortaklığın giderilmesi davasında, yargılama masraflarına tüm hissedarların katılması gerekiyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi davasında harç ne kadar?


Paydaşlığın giderilmesi davasında harç ne kadar?

Bir taşınmazın mülkiyet hakkı bir kimsede olduğu gibi; birden fazla kimsede de olabiliyor. Taşınmaza paylı bir şekilde sahip olan kimseler, paydaşlığın giderilmesi için dava açabiliyor.


Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için açılan ortaklığın giderilmesi davasında, yargılama masraflarına tüm hissedarların katılması gerekiyor. 


Sulh hukuk mahkemelerinde açılabilen dava için yetki; hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesinde oluyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi davasında harç ne kadar?


Paydaşlığın giderilmesi davasında harç oranları..

-Payları oranında:

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


Paydaşlığın giderilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com