Pekel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Pekel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Pekel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Pekel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Mart 2015'te, 50 bin TL sermaye bedeli ile Tuzla'da, İbrahim Pekdemir, Ömer Elönü ortaklığında kuruldu.

Pekel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 50 bin TL sermaye bedeli ile 2 Mart 2015'te, İbrahim Pekdemir, Ömer Elönü ortaklığında kuruldu.


Pekel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1) Her türlü özel ve resmi daire ve kuruluşlara konut, okul ve hastahane binaları ile siteler, otel, motel ve diğer turistik tesisler, fabrikalar, petrol tabbi gaz ve sair boru hatları ile havai hatlar, ıslah, sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri, su kanalları, kanalizasyon, ptt elektrik kanalları ve kanaletleri, köprüler, tüneller, geçitler, hava meydanları iskele, rıhtım, lman, baraj ve diğer bayındırlık işleri ile ulaştırma hizmetleri, inşaat, montaj ve tesisat işlerini yapar, yaptırır. 2) toplu konut yapar, yaptırır, toplu konutlarla ilgili ticari şirketler, yapı ve inşaat kooperatifleri ve ortaklıklar kurar, kredileri alır. Kat karşılığı konutlar yababilir. 3) sportif alanlar, park sahaları, rekreasyon alanları yapar ve yaptırır. Onarım, tadilat işlerini yapar ve yaptırır. 4) Konusuna giren inşaat malzemelerini demir, çimento, kum, çakıl, taş, mermer, mozaik, kare taşları, fayanslar, seramikler, izolasyon malzemeleri, tesisat malzemeleri, mutfak ve banyo levazımatı, nalburiye ve elektrik malzemeleri alım satımı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapabilir. İthal edebilir. 5) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek gayesiyle gayrimenkuller satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir ve gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi her çeşit haklarını kullanabilir. 6) Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, 7) Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, 8) Şirket turizme hizmet amaç ile restoranlar, eğlence yerleri, otel , motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 9) Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek. Yurt içerisinde ve yurt dışında kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri ve çekyatlar işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su , yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek. 10) Sauna , Türk hamamı, jimnastik salonu, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporları gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri çalıştırarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarları ithal ve ihraç etmek, 11) Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik , porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak, 12) Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 13) Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; 14) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 10- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; 15) Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN A) Amaç ve konusu ile ilgili işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, yabancı ve yerli kurulmuş ve kurulacak gerçek ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Pekel Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Tuzla, İstasyon Mahallesi, Behram Sokak 14/3