09 / 08 / 2022

Peker GYO, Ataköy Nef 22'deki 37 bağımsız bölümden 33.6 milyon TL kazandı!

Peker GYO, Ataköy Nef 22'deki 37 bağımsız bölümden 33.6 milyon TL kazandı!

Peker GYO'nun Ataköy Nef 22 projesinde yer alan 37 adet bağımsız bölümlerin (yüzde 100 hissesinin) piyasa değeri Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 33 milyon 610 bin TL olarak takdir edildi. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlık alımı hakkında açıklama yaptı. 

Peker GYO'ya ait arsa üzerinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ("Timur") tarafından yüzde 50-yüzde 50 oranıyla hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilen Ataköy Nef 22 projesinde yer alan 69 adet bağımsız bölüm 17 Şubat 2014 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile yüzde 100 yabancı sermayeli (Kuveyt) Murabahat Gayrimenkul Çözümleri ve Turizm Ltd Şti.'ne ("Murabahat") toplam 18.386.690 USD bedelle satıldı. Aradan geçen süre içinde bu tutarın 8.963.585 USD'lik bölümü tahsil edildi ve tahsil edilen tutar şirket ile Timur arasında paylaşıldı. Satış bedelinin bakiye 9.423.105 USD'lik bölümü ise tahsil edilemedi. 

Şirketin ve Timur'un Murabahat'tan olan alacaklarının tasfiyesi için üç firma arasında 16 Aralık 2020 tarihli "Fesih ve Tasfiye Protokolü" imzalandı. Protokole göre Murabahat borcuna karşılık 37 adet bağımsız bölümü iade etmiş, şirketin ve Timur iade alınan bağımsız bölümlerde yüzde 50-yüzde 50 hissedar durumuna geldi. İade alınan 37 adet bağımsız bölümlerin (yüzde 100 hissesinin) piyasa değeri Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 33.610.000,00 TL olarak takdir edilmiş olup, değerleme raporunun bir örneği ekte yer alıyor.

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimize ait arsa üzerinde Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ("Timur") tarafından %50-%50 oranıyla hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilen Ataköy Nef 22 projesinde yer alan 69 adet bağımsız bölüm 17.02.2014 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile %100 yabancı sermayeli (Kuveyt) Murabahat Gayrimenkul Çözümleri ve Turizm Ltd Şti.'ne ("Murabahat") toplam 18.386.690 USD bedelle satılmıştır. Aradan geçen süre içinde bu tutarın 8.963.585 USD'lik bölümü tahsil edilmiş ve tahsil edilen tutar Şirketimiz ile Timur arasında paylaşılmıştır. Satış bedelinin bakiye 9.423.105 USD'lik bölümü ise tahsil edilememiştir.

Şirketimiz ve Timur'un Murabahat'tan olan alacaklarının tasfiyesi için üç firma arasında 16.12.2020 tarihli "Fesih ve Tasfiye Protokolü" imzalanmıştır. Protokole göre Murabahat borcuna karşılık 37 adet bağımsız bölümü iade etmiş, Şirketimiz ve Timur iade alınan bağımsız bölümlerde %50-%50 hissedar durumuna gelmiştir.
İade alınan 37 adet bağımsız bölümlerin (%100 hissesinin) piyasa değeri Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 33.610.000,00 TL olarak takdir edilmiş olup, değerleme raporunun bir örneği ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine arz ederiz.