Peker GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Peker GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2018 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kararını olağan genel kurula sunacak...


Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetçi seçimi hakkında açıklama yaptı.

Peker GYO'nun 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasına ve denetim şirketi seçiminin 2017 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi. 

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 30/06/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasına ve denetim şirketi seçiminin 2017 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.