Peldev İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Peldev İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Cafer Kurt tarafından kuruldu. Peldev İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Cafer Kurt tarafından kuruldu. 

Peldev İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu: 1- Her hürlü inşaat taahhüt işleri konut iş yeri, ticarethane, inşaatları yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunların üzerine veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerine kat karşılığı binalar yapmak yaptırmak, yurt içinde yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 2-Türkiye sınırları içince veya yabancı ülkede resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zrf, açık artırma, eksiltme, teklif ama ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslim taahhüt etmek. 3-Türkiye cumhuriyeti devleti bakanlarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruşları kamu bütçeli daireler, mahalli idareler belediyeler yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat elektrik tesisat yol su kanalizasyon doğalgaz altyapı üst yapı dekorasyon restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak teklif vermek ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak teslim etmek. 4- Her türlü fabrika, inşaat ve meskenler yapmak yaptırmak ve bunların satmak kiraya vermek. 5-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak yaptırmak. 6-Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak yaptırmak. 7-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak yaptırmak. 8-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek proje ve uygulamaların yapmak yaptırmak. 9-Konusu ile ilgili her türlü hafriyat işleri yapmak yaptırmak, ihalelere girmek, taşeronluk yapmak, yaptırmak. 10-DekorasyonIa ilgili spor salonlarının saha çizimi boya parke ve cam cila duvar kâğıdı halıfleks sama tavan kartonpiyer fayans kalebodur su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapmak yaptırmak. 11-Her türlü bina büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak olan proje teknik hesaplar danışmanlık etüd araştırma tasarım fizibiliteler yapmak bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek devretmek Durum (haliz) kadastro yer altı maden ocakları deniz gibi Tünel ve baraj yol su kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı parselasyon planlarının yapım ı. 12-Her türlü hurda metal, hurda plastik ve atık kâğıt alım satımı yapmak 13-Konusu ile ilgili olarak gerekli yerlerden izin ve belgelerini alarak geri dönüşüm tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak 14-Her türlü metal, plastik ve mamul maddenin ve hurda haline gelmiş malzemenin ticaretini, ihraç ve ithalini yapmak. 15- Demir ve demir dışı metallerin eritilmesinde kullanılan her nevi döküm potaları işletmek, madde haneler kurmak. 16-Konusu ile ilgili olarak sac boru, profil, dolu demir çelik ve benzeri malzemelerin toptan ve perakende alımı satımın yapmak. 17-Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir. Kiraya verebilir. Rehin ve ipotek edebilir. 18-Şirket her türlü hurdanın toplanması ve nakil için motorlu vasıta alabilir. Devir edebilir. Kiraya verebilir. Kiralayabilir. 19-Konusu ile ilgili fason, dahili ticaret komisyonculuk işleri yapabilir. 20-Vinç ve kurtarıcılar ile her türlü eşyayı, aleti, cihazı, makineleri, tesisleri, taşıtları n her türlüsünü ve diğer tüm taşınır eşyaları kurtarmak, indirmek, bindirmek ve her türlü işlemleri yapmak. Ve bu iş ile ilgili her tülü motorlu motorsuz araçları almak ve bunlara sonradan ilave yedek parça, makine, cihaz almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek. Bu iş ile ilgili ihalelere girmek ihale almak, aldığı bu ihaleyi başka birine devretmek. 21-islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlerinin yapımı konusuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama ve çizim danışmalık yapmak yaptırmak. 22-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü motorlu taşıt ticari yapmak yaptırmak. 23-Oto kiralama açmak açtırmak. 24-Acentelik bayilik ve mümessilliği almak oto galerileri açmak işletmek ve işlettirmek. 25-Her türlü nakil vasıta kiralamak kiraya vermek. 26-0to kuaförlüğü yıkayıcılığı açmak bayiliği almak bayilik vermek devretmek işlerini yapabilir yaptırabilir. 27-Şirket amacının gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerine aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. 28 -İpotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 29-Şirket gayrimenkulleri üzeride irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. 23- Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
 


Adres:Başakşehir Mah.Gülnida Sk. B.Şehir 2.Et.St.B33 Ap.N:2/18 BAŞAKŞEHİR