Pendik Doğa Park Evleri sitesinde 110 bin TL'ye icradan satılık konut!

 Pendik Doğa Park Evleri sitesinde 110 bin TL'ye icradan satılık konut!Pendik 1. İcra Müdürlüğü, Doğa Park Evleri sitesinde bulunan konutu 110 bin TL'ye satacak. satış, 16 Temmuz Pazartesi günü 11:30-11:40 saatleri arasında yapılacak


İlan şöyle;


T.C.PENDİK 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ ACIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2012/1442 TAL.


Bir borçtan dolayı ipotekli olan ve aşağıda tapu kaydı, cinsi, niteliği ve önemli özellikleri taşınmazın acık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.


Tapu kaydına göre; İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy mahallesi, 4010 ada, 5 parsel, 11.0: m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 300/19200 arsa paylı, B2 blok 3.kat 11 no.lu çatıda daire nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.


Kurtköy mahallesi, 4010 ada, 5 parsel mahallen Yenişehir mahallesi, Reyhan caddesi güneyle 24/6 kapı no.da, Doğa Park Evleri sitesinde, bodrum + zemin + 3 normal katlı, betonarme kısmı sistemde inşa edilmiş, 6 blok apartmanın bulunduğu sitede, B2 blok 3.normal kat, 11 no.lu, çatı odası olan daire; girişte antre, karsıda çatı arasına çıkış merpeni, devamında balkonlu muti mutfaktan Ulaşılan çok küçük bir oda, antre devamında koridor, koridora acılan salon ve banyo takribi 60 m2 brüt yüzölçümlü, betonarmeden yapılmış ahşap kaplama merpenle çatı arası çıkıldığında; bir oda, merpen çıkış yönü açıkta, tavanı çatı mehilinde, en düşük tavan yüksel' ılının od.ı dr., duvarı ile birleştiği yerde, takribi tavan yüksekliği 1.40 m., döşemesi lamı kaplama, tavan kaplaması yapılmamış, çatı olarak mevcut, takribi 17 m2 yüzölçümlü, dairi ıslak zeminler seramik, odalar laminat parke, mutfakta laminat tezgah, alt ve üstünde dolaplı banyoda duş kabini, klozet ve lavabo, pencereler pvc, kapılar Amerikan panel kapı, vasat üstü malzeme ve isçilikle inşa edilmiş, elektrik, su ve kombi sistemde doğalgaz kalorifer tesisatla doğalgaz saati ve saati takılmamıştır, bina asansörlüdür. Site çevresi tel çitle çevrili, acık otoparklı, yürüme ve otopark mahalleri kilit tası kaplanmış yüzme havuzlu, basket sahası zemin betonu dökülmüş, çocuk oyun bahçeli, girişte güvenlik kulübesi, bahçesi kısmen düzenlenmiş, sitede takribi %60 dairede ikamet edilmektedir. Taşınmaz tüm takyidatlarından cari olarak 110.000,00 TL (YüzonbinTürk Lirası) muhammen bedelle satışa arz edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydına, imi durumuna ve sair evsafına Miskin detaylı bilgiler yukarıda numarası yazılı dosyamızda mevcuttur. 


SATIS ŞARTLARI:


1-Satış 16/07/2012 tarihinde Saat: 11:30'dan 11:40'a kadar, Pendik 1. İcra Müdürlüğü'nde acık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin %60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile İhale olunur. Böylr bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 26/07/2012 tarihinde Saat: 11:30'dan 11:40a kadar, Pendik 1. icra Müdürlüğü'nde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada d^bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Su kadarki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakları toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'sl nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın bu miktarıı havi teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Ali' istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları, KDV ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin' bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi, İle fal/ ve masraf dahil olan iddialarının dayanağı belgeleri ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile, sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4-İhaleye katılıp da daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve temerrüt faizinden muteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacel kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ve varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görmesi için dairede acık olup, masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İlân olunur. 04.06.2012


(ic.İf.K.126)

ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

TeblIğ yapılamayan ilgililere İİK.nun 126 ve 127.mad.göre Nanen tebliğ olunur.

BN:37133


İlan için tıklayın