Pera GYO 2019 yılı gelir tablosu!

Pera GYO 2019 yılı gelir tablosu!

Pera GYO 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 4. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

Pera GYO, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı.

Pera GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 01.01.2019 ila 31.12.2019 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.


Dosya için tıklayın