Peradise Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Peradise Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Peradise Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Peradise Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 250 bin TL sermaye bedeli ile M.Bahhaddin Demir tarafından kuruldu. Peradise Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 250 bin TL sermaye bedeli ile M.Bahhaddin Demir tarafından kuruldu. 

Peradise Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi konusu:Madde 3- Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır: 3.1- Turizme yönelik otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek. 3.2- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, transfer, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi araçlar için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. 3.3- Her türlü restoran, kafe, çay bahçesi, lokanta gibi yemek ve gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 3.4- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3.5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat, taahhüt işleri, kat karsılığı inşaat, yol, baraj, iskele, rıhtım, liman, otel, motel, pasaj, han, işyeri ve münferit konutlar, toplu konutlar, köprüler, soğuk hava depoları, her türlü fabrika binaları, askeri tesisler, sulama ve içme suyu tesisleri, şehir kanalizasyon ve su ishale hatları, boru hatları ile her türlü bina ve müştemilatları, inşaatları ve bunlara ait ısıtma, soğutma, havalandırma, tecrit ve izolasyon, elektrik, elektronik, su, kalorifer ve doğal gaz tesisatları ile mekanik tesisatlarının müteahhitlik ve taşeronluk isleri, proje ve tasarımlarının taahhüdü ve bilumum bayındırlık ihalelerine iştirak ederek taahhüdü, yapımı, inşası ve bu işlerle ilgili müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerini yapmak. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için: a)Şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihale edilecek her türlü taahhüt işlerini yapmak, yaptırmak; b) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında fizibilite etüt çalışmaları yapmak ve yaptırmak, mühendislik ve taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak, bilirkişilik hizmetleri sunmak; c)Şirket konusu ile ilgili aracılık hizmetleri yapabilir; konusu ile ilgili islerin müteahhitliğini, projelendirilmesini yapabilir; d) Konusu ile ilgili yurt içinde devlet daireleri ve müesseselerinde, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel sektörün bütün müesseselerinde nevi artırma eksiltme ihalelerine girebilir teklif verebilir; e) Şirket konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtası alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verir; f) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir. Kurulmuş bulunan ortaklıklara iştirak edebilir. Aktifi ve pasifi ile birlikte devir alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde şubeler açabilir; g)Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içi ve dışında mağaza, büro, depo, satış ve teşhir salonları açmak. Sergilere katılmak, sergilerde standlar düzenlemek, kiralamak; g) Konusu ile ilgili mümessillik, distribütörlük, acentelik, temsilcilik, bayilik almak ve vermek; h) Şirket yurt içi ve yurt dışı için ruhsatname, ihtira beratı, alametifarika, lisans, imtiyaz, telif hakları gibi gayri maddi haklara sahip olabilir; ı) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Adres:Emekyemez Mah.Nazlı Hanım Sk. Yıldız İş Hanı Apt.no:8/A Beyoğlu