Perga Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Perga Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Perga Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Perga Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Kadir Padır, Seval Bal ve Yusuf Can Bayrak ortaklığıyla kuruldu... Perga Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Kadir Padır, Seval Bal ve Yusuf Can Bayrak ortaklığıyla kuruldu.

Perga Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:1. Şirket, her türlü biyoloji özelinde mikrobiyoloji ve genetik alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetinde bulunabilir, projelendirebilir ve satışını yapabilir. 2. Şirket, araştırma geliştirme faaliyetleri alanında danışmanlık hizmeti alabilir ve danışmanlık hizmeti verebilir. 3. Şirket, her türlü makina, teçhizat ve makine parçası tasarımı, üretimi, ticareti, ithalatı, ihracatı, servis hizmetleri ve danışmanlık yapabilir. 4. Şirket, kontrol sistemi uygulamaları geliştirebilir, geliştirilmesi için dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir ve danışmanlık hizmeti verebilir. 5. Şirket, makine, elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları alanında her türlü danışmanlık hizmeti alabilir ve danışmanlık hizmeti verebilir. 6. Şirket, her türlü mühendislik hizmetleri ve danışmanlık hizmeti verebilir. 7. Şirket, her türlü elektronik devre tasarımı, üretimi, ticareti, ithalatı, ihracatı, servis hizmetleri ve danışmanlık yapabilir. 8. Şirket, kontrol sistemi ve robotic uygulamalar geliştirebilir, geliştirilmesi için dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir ve danışmanlık hizmeti verebilir. 9. Şirket, her türlü yazılımın tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, alınması, satılması, destek ve mümessillik hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerinde bulunabilir. 10. Şirket, veri hazırlama, onarma düzenleme işlemleri veya hizmetleri yapabilir, satabilir ve bunları kiraya verebilir, internet üzerinde yayınlar yapabilir. 11. Şirket, her marka yazılım, lisans, bilgisayar ve donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, üretimini, tüm bilgisayar ve bunlarla ilgili tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis büro hizmetleri verebilir. 12. Şirket, bulut bilişimde servis ve hizmet verebilir, alabilir; bulut yazılım tasarımları, geliştirmeleri ve güncellemeleri yapabilir. 13. Şirket, e-ticaret çözümleri sunabilir, içerik yönetimi yapabilir; internet üzerinden her türlü hizmetin alım, satım ve kiralanma işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturabilir, aracılık yapabilir, alt yapı hizmetleri verebilir. 14. Şirket, veri yönetimi, veri işleme ve veri analizi yapabilir. 15. Şirket, ödeme sistemleri oluşturulması ve ilgili hizmetlerin sunulmasını, pazarlanmasını, satımı, kiralanmasını ve dijital dönüşüm hizmetlerini verebilir, işletebilir, geliştirebilir; internet ve online sistemler kullanarak her türlü bilgiyi elde edebilir ve bu verileri işleyerek stratejiler geliştirebilir. 16. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşların yurt içi ve yurt dışı Ar-Ge projelerine, Ar-Ge merkezlerine ve tasarım merkezlerine yönelik olarak kurumsal ve özel olmak üzere işbirlikleri vb. konularında teknik ve idari danışmanlık yapabilir. 17. Şirket, firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ilgili tüm mevzuat ve teknik detayda danışmanlık faaliyetinde bulunabilir. 18. Şirket, araştırma, geliştirme, plan etüdleri, iş analizleri, sistem analizleri ve diğer planlama ve strateji çalışmaları yapabilir pazarlama ve işletme yönetimi verebilir. 19. Şirket, bireyin ya da grupların kültürel ve mesleki yönlerden gelişmesini ve yetişmesini sağlamak amacıyla her türlü eğitim ve kişisel gelişim aracı olarak koçluk faaliyetlerinde bulunabilir, yayınlar yapabilir, yayınların alınması satılması, ithalatı ve ihracatını yapabilir. 20. Şirket, faaliyeti alanına giren tüm hizmetlerle ilgili tanıtım ve organizasyon amacı altında dergi, bülten, kitap yayınlatabilir, bunları bastırabilir, dağıtımını ve pazarlamasını yapabilir. 21. Şirket, konusu ile ilgili hizmet üretmek amacıyla, konusunda bilimsel araştırma yapabilir, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak her düzeyde eğitim üniteleri açarak bunlarda istihdam edeceği personeli yurt içi ve yurt dışında temin edebilir. 22. Şirket, bilgisayar, kamera, kamera sistemleri ve her türlü elektronik cihaz ile bilgisayar yazılımların internet üzerinden alınması, ithalatı, ihracatı ve internet üzerinden satılması e-ticaret konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilir. 23. Şirket, her türlü ve her marka network ekipmanları, teknolojik alt yapı ürünleri ve bunlarla ilişkili tüm diğer ekipmanlarının ve sarf malzemelerin alış, satış, ithalat ve ihracatının yapılması, bayilik, mümessillik ve distribütörlüğünün alabilir. 24. Şirket, bilgisayar sistemleri yazılım ve donanımları ile ilişkili tüm sistemlere teknolojik danışmanlık, analiz, proje yönetimi, satın alma hizmetleri, sistem entegrasyonu, iyileştirme, geliştirme, alt yapı hizmetleri, kurulum, bakım, onarım, destek, güvenlik, teknik ve öğretici eğitim, personel sağlama, personel kiralama ve kiraya verme dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm asli ve aracılık hizmetleri verebilir. 25. Şirket, bilgisayar programlarının kodlanması, web ve mobil platformlar için uygulamalar geliştirilmesi, derlenmesi, buna ilişkin markalar oluşturulması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması, satılması, tescil ve tasdik ettirilmesi, bunların oluşturulacak lisans koşullarına uygun olarak satışı ve/veya kiralanmak. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 1 Sit. No:2/5/19 Sarıyer