Pharmed Segal Kozmetik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Pharmed Segal Kozmetik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!     Pharmed Segal Kozmetik Ticaret Limited Şirketi kuruldu!    

Pharmed Segal Kozmetik Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Nasser Ghasemi ve Saman Ghorishimokri ortaklığında kuruldu.


Pharmed Segal Kozmetik Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Nasser Ghasemi ve Saman Ghorishimokri ortaklığında kuruldu.

Pharmed Segal Kozmetik Ticaret Limited Şirketi konusu:
a- Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. b-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. c-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. ç- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, d - İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak e-Her türlü gayrimenkul arsa, arazi, tarla, çiftlik, konut, site, ticarethane, iş yeri, fabrika, üretim tesisi, ve sair gayrimenkulün alımı, satımı, komisyonculuğu, pazarlaması, kiralaması, kiraya verilmesi ve işletilmesini yapmak. f-Yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlaması ve bunlarla ilgili her konuda danışmanlık hizmeti vermek, sözleşmeler düzenlemek. g-Her türlü ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, kurma, ifraz ve tevhit, cins değişikliği hibe (bağışlama), taksim (paylaşım), tashih (düzeltme), aplikasyon, belediyelerden harita ve bölge imar planı çıkarma, ilgili müdürlüklerden röperli kroki ve çap belgesi alma, vergi muafiyeti belgesi alma veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma ve emlak beyannamesi düzenlemeleri yapmak. ğ- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle devre mülk, apart otel, kamping, mesken, ev, apartman ve iş yeri gibi gayrimenkulleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek. h- Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayi ürünlerinin üretimi, alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, pazarlanması, ticareti, gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayisi ile ilgili olarak, her türlü satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi, ı- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerini üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak. i-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının üretimi, alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. j- Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin alımı satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. k- Her türlü kozmetik ürünlerinin alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. l-Kurum ve kuruluşların, gereksinimlerini karşılamak amacıyla ,yurt içinden ve yurt dışından her türlü, alet, malzeme ve emtiayı yedek parça ve aksesuarlarıyla birlikte temin ederek yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; - İştigal konuları ile ilgili özelleştirmede dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. - İştigal konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında ve serbest bölgelerde mümessillik, temsilcilik, acentelik, bayilik, distribütörlük alıp verebilir. - Yurt içinde ve yurt dışında fuarlara iştirak edebilir; sergi, konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir. -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler,Türk silahlı kuvvetleri , belediyeler, yapı kooperatifleri ve özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek,taahhütlerde bulunmak ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Zafer Mah. Yüksel Sok. No:4/12 BAHÇELİEVLER