24 / 05 / 2022

Polisan fiyat hareketlerini yayınladı!

Polisan fiyat hareketlerini yayınladı!

Polisan Holding A.ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Polisan Holding A.Ş. 12.09.2014 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02/2783 sayılı yazısı ile fiyat hareketlerini yayınladı.Polisan tarafından yapılan açıklama şöyle;


Borsanız Başkanlığı'nın 12.09.2014  tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02/2783  sayılı yazısı ile Şirket'imiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.


Şirket'imizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 23 ve 24. maddelerine göre; 


Şirket'imizin halka arz izahnamesinde açıklanan hususlar ve KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları haricinde kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.