Portekizliler Türkiye'den ev alabilir mi?

Portekizliler Türkiye'den ev alabilir mi? Portekizliler Türkiye'den ev alabilir mi?

Türkiye'den şartsız ev alabilecekler listesinde Portekizliler de bulunuyor. Portekizliler Türkiye'den ev alabilir mi? sorusunun yanıtını arayanlar haberimizi okusun...
Portekizliler Türkiye'den gayrimenkul alabiliyor. Üstelik şartsız olarak. Yani bir Portekizli Türkiye'nin istediği bölgesinden ev alma hakkına sahip. Tabii bu alım için yapması gerekenler var. 


Ordu Komutanlığı izni şart... 

Mütekabiliyet Yasası ile Portekizliler Türkiye'den şartsız konut alabiliyor. Ev alımı için öncelikle Ordu Komutanlığı'ndan izin almaları gerekiyor. Bu izni aldıktan sonra Tapu Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri lazım. Çünkü tüm alım işlemleri tapuda gerçekleştiriliyor. Tabi tapu müdürlüğüne giderken şu belgeleri temin etmeleri gerekiyor; 


*Kimlik belgesi ve pasaport, 

*İkamet tezkeresi,

*Vekaletname asılları 


Portekiz ve diğer ülke vatandaşları için Bakanlığın önerileri de bulunuyor. Bu öneriler ise şöyle sıralanıyor; 


1- Gayrimenkulün devri için sözleşmeler Tapu Sicil Müdürlükleri'nde yapılmalı,

2- Resmi satış öncesi satış vaadi sözleşmesinin yapılması,

3- Satış vaadi sözleşmesinin noterde gerçekleştirilmesi,

4- Alınacak konutların yüzölçümünün 30 hektarı geçmemesi, 

5- Bölgedeki askeri makamlardan izin alınması 

6- Konutun ipotekli olup olmadığı kontrol edilmeli, 

7- Satıcı ve işlemler hakkında araştırma yapmaları.