30 / 03 / 2023

Post Stüdyo Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!


Post Stüdyo Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi Beykoz’da  100 bin TL sermaye bedeli ile  Mert Deniz Koparan Yunus ve Emre Açıkgöz tarafından kuruldu.Post Stüdyo Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi Beykoz’da  100 bin TL sermaye bedeli ile  Mert Deniz Koparan Yunus ve Emre Açıkgöz tarafından kuruldu.

Post Stüdyo Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
1- Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotoğrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotoğrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, hali hazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik Ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon islerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. 2- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 3- Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 5- Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına iç mimarlık Tasarım ve iç dizayn konusunda hizmetler vermek ve üretimini yapmak. İç ve Dış Dekorasyona ait her türlü çizim, proje üretimlerini yapmak. 6- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 7- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 8- İnşaat dalında her türlü resmi ve özel inşaatlar yapmak müteahhitlik taşeronluk plan ve proje müşavirlikleri yapmak bu konuda açılacak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak gerektiğinde başkalarına devretmek veya başkalarından devralmak giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde menkul ve gayrimenkul mallar satın almak, satmak ve ayrıca parselleyerek satmak veya başkalarına ait menkul ve gayrimenkullar üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin ipotek ve her türlü hakları iktisap etmek tesis tescil ettirmek gerektiğinde bu ipotek hakları feshetmek menkul ve gayrimenkullar üzerinde şirket lehine her türlü tasarrufları yapmak irtifak kat mülkiyet sükna tesis etmek bu konularla ilintili her türlü konut, okul, hastahane, turistik tesis, spor tesisleri, yol, kanalizasyon, köprü, menfez boru taşıma hatları, süpermarket, havaalanı, su kayağı, çim kayağı pisti konularına ilişkin inşaat taahhüt işleri yapmak projelendirmek, resmi ve özel inşaatları yapmak. 9- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaa etmek ve kiraya vermek. 10- Yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kişilere ve işletmelere her türlü yönetim süreçleri ve şekilleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek. 11- Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda, yönetim ve finans danışmanlığı yapmak, her türlü yönetim faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti ve yönetim danışmanlığı hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. 12- İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Reklam ve tanıtım amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, güncellemelerini yapmak, reklam ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön