Projeden konut alanlar dikkat!

Projeden konut alanlar dikkat! Projeden konut alanlar dikkat!

Projelerden konut almak, yakın bir zamanda daha çok kar amacı ile yapılan bir yatırım aracı iken günümüzde projelerin sayısınında artmasıyla daha çok barınma ihtiyacını karşılamak için tercih edilen bir yöntem oldu. Son yıllarda Konutların depreme daha dayanaklı, lüks yapılması ve konut arz/talep dengesinde talebin daha fazla olması konut projelerinden ev alanların sayısını artırdı. 

Fiyat artışı ile birlikte daha uygun ev bulma isteği, özellikle orta gelir seviyesine hitap eden toplu konut projelerine olan talebi yükseltti. Talep ile birlikte mağduriyetlerde artmaya başladı. Mağduriyetlerin engellenmesi için 2013 yılında çıkan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa istinaden hazırlanan “Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik”  ile projeden konut satışları denetimli bir yapı haline getirilecek.

Yönetmelik projeden ev alanları koruyor.  Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçmiyor. İşte Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik'te yer alan maddeler:

MADDE 10 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı
ayı geçemez.
(2) Aşağıdaki hallerde konutun tüketiciye devir veya teslim edildiği kabul edilir:
a) Kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescili,
b) Kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte konutun oturmaya elverişli
bir şekilde zilyetliğinin devri.

MADDE 11 – (1) Sözleşmeye konu konutun yer aldığı projede sonradan değişiklik yapılması durumunda, bu
değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje
değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel
ödemeksizin sözleşmeden dönebilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden
kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile
sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapabilir