Promas Turkey Proje Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Promas Turkey Proje Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu! Promas Turkey Proje Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Promas Turkey Proje Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Klaus Peter Schnorr tarafından kuruldu. 

Promas Turkey Proje Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Klaus Peter  Schnorr tarafından kuruldu. 

Promas Turkey Proje Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Şirket enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler ile kendisi veya bağlı şirketleri aracılığıyla madencilik, yoğunlaşma ve metalurji sanayi, süreç endüstrisi, metal işleme teknolojileri materyal teknolojileri, enerji teknolojileri, su teknolojileri, çevre koruma için yöntem, makina, araç gereç, aparat, yedek parça ve üretim tesisi planlama, imalat, inşa etme ve ticareti yapmak, teknik dizayn ve süreç endüstrisi için proje hizmetleri, enerji teknolojileri ve çevre koruma proje hizmetleri ve araştırma-geliştirme hizmetleri üretmek ve satmak ve bu sektörler temelinde veya bunlarla ilişkili ya da bunlar tarafından elde edilen bilgi ışığında endüstriyel ve ticari faaliyetler ve satış yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir: a) Amaç ve konusuna ilişkin olarak tesisler kurmak, işletmek, kiralayan ve kiracı olarak kiralamak; b) Acentelik, toptan satış ve distribütörlük sözleşmeleri imzalamak; c) Her türlü ürün, eşya, ticari mal ve varlık aalmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek, ihraç etmek d) Makine, ekipman ve aracı kendi sahasında faaliyet göstermek için almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek, ihraç etmek e) Şirket amaç ve konusu ile ilgili alanlarda lisanslar, kullanım hakları, patentler, telif hakları, dağıtım hakları, icatlar, ticari markalar, ticari unvanlar, know-how, ticari haklar ve danışmanlık hizmetlerini satın almak, satmak, takas etmek f) Yukarıda sayılan amaçların tümünü veya herhangi birini acente, komisyoner, distribütör, temsilci, toptan satıcı, perakendeci, ithalatçı, transit ticaretçi, aracı ihracatçı ve ithalatçı olarak gerçekleştirmek; g) Her türlü gayrimenkul, ayni hak ve taşınır mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü, aracı almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,bunlar üzerinde Şirket lehine ve aleyhine irtifak ve intifa hakkı tesis etmek ve tasarrufta bulunmak, söz konusu hakları kullanmak ya da iptal ettirmek, ipotek, garanti ya da kefalet karşılığı bankalar ya da üçüncü kişilerden borç ve kredi almak ya da borç ve kredi verilmesi karşılığı ipotek, garanti ya da kefalet kabul etmek, üçüncü kişiler lehine ipotek vermek; h) Alınan ve ithal edilen mal ve eşya için depo, antrepo, dükkan almak, satmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek; i) Gerekli izinleri almak kaydıyla, iş ortaklığı ve iştirak kurmak, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak üzere hisse almak, ortaklıkları bitirmek üzere yerli ve yabancı vatandaşlarla ve şirketlerle işbirliği içinde olmak; j) Şirketin yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli addedilen her türlü ticari, finansal ve endüstriyel ve ticari faaliyet ve işlemleri yürürlükteki kanun ve mevzuat uyarınca yapmak; k) Gerekli izinlerin alınması kaydıyla, şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere, finansal, endüstriyel ve ticari iş ve sözleşmeler taahhüt etmek, uzun, orta ve kısa süreli teminatlı veya teminatsız yurtiçi ve yurtdışı kredi sağlamak.

Promas Turkey Proje Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi adres: Harbiye Mh.Cumhuriyet Cd.Erk Ap.N:38/7 Şişli