PTT Konya'da bina satacak

PTT Konya'da bina satacak

Konya PTT Başmüdürlüğü, Akşehir ilçesi, Karabulut Caddesinde bulunan tapunun 521 parselinde kayıtlı 385 metrekare arsa ve üzerindeki toplam 917 metrekare kullanım alanlı taşınmaz mal, kapalı zarf artırma usulü ile satılacak.

İhale, Konya PTT Başmüdürlüğünde 31 Ekim 2007 tarihinde saat 14.00'de


yapılacak. İstekliler şartnameyi Konya PTT Başmüdürlüğünden temin edebilecekler.


Tahmini bedeli 275 bin YTL olarak belirlenen taşınmazın satışında katılımcılardan 16 bin 500 YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.