Puan toplayan ihaleyi alacak!

Puan toplayan ihaleyi alacak! Puan toplayan ihaleyi alacak!

Uzun süredir inşaat sektörünün beklediği değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasıyla oluştuğu ihalelere ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.Uzun süredir inşaat sektörünün beklediği değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.  Buna göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasıyla oluştuğu ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar belirlendi. Belirlenen unsurlara göre şirketlere puan verilecek ve en fazla puanı alan şirket öne geçecek. Puanlamada ihaleye giren şirketin daha önce imzaladığı sözleşmelerin tutarı dikkate alınacak.


Şirketin ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olması artı puan kazandırırken, daha önce alınan işlerdeki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği de incelenecek.  Teklif veren şirketin daha önceki işlerde işçilerin ücretini tam ve zamanında ödemesi de puanlanacak. Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekecek. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenecek. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenecek. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif tespit edilecek.Hürriyet