Qarrat Turizm İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Qarrat Turizm İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Qarrat Turizm İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Wasım Zalkat tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 19 Kasım'da Beyoğlu Özsoy İş Merkezi'nde kuruldu.


Qarrat Turizm İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Wasım Zalkat tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 19 Kasım'da kuruldu. 


Qarrat Turizm İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1. Her türlü turizm işletmeciliği yapmak.iç ve dış turizm seyahat acenteliği, tur operatörlüğü, rehberlik yapmak. yurt içi ve yurt dışında her türlü uçak, gemi, tren, otobüs vb. biletleri satmak. bu biletleri satan firmaların acenteliğini yapmak. Her türlü seyahat acentelerini kurmak, işletmek, kurulmuş acentelere ortak olmak.  2. her türlü turistik oteller, moteller, apart daireler, kamp yerleri, günübirlik tesisler, tatil köyleri inşaa etmek, bunları almak satmak ve buralarda her türlü kanaklama hizmeti vermek. 3Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,  satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde  parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.  Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 4. Her türlü gıda ve içecek ürünlerinin imalat ithalat ve ihracatını yapmak. Bu ürünlerle ilgili her türlü pazarlama faaliyetlerini yürütmek. 5. Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı yapmak. Bu ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satışını yapmak. 6.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Kat mülkiyeti kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın almak, satın alma vadinde bulunmak, bedellerini kısmen veya tamamen ödemek. İmarsız arazilerin planlarının hazırlanması ve uygulanması, halihazır harita ifraz ve tevhid işlemleri her türlü kadastro çalışmaları, arazi tapulaştırma projelerinin hazırlanması, aplikasyon planı,mimari proje,mühendislik projeleri yapmak ve yaptırmak  tüm jeofizik ve fotogrametik haritacılık işlerinin yapılması.     7. Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. 8.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 9. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 10.   Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul, veya şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. 11.   Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,  kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili  her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket ipotek ve hacizli gayrimenkuller alabilir.   12. ileride şirket için faydalı olacak konularda, kanunların müsaade ettiği işler ortaklar kurulunun tasvibi, sanayi ve ticaret bakanlığının müsaadesi alınmak  sureti gerçekleştirilebilir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu değişiklikler gerekli prosedür tamamlanıp sanayi ve ticaret bakanlığının izni alındıktan sonra tescil ve ilan ile hüküm ifade eder.   


Qarrat Turizm İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beyoğlu, İnönü Mahallesi, Nizamiye Caddesi, Özsoy İş Merkezi, 21/3.