09 / 06 / 2023

Quasar İstanbul'un imar planı üçüncü kez iptal edildi!

Quasar İstanbul'un imar planı üçüncü kez iptal edildi!

Likör Fabrikası`nın yer aldığı Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 59 Pafta, 1199 Ada, 230 Parsel`e ilişkin onaylanan imar planları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi`nin 7 Ekim 2015 tarih ve 2015/1912 sayılı kararıyla bir kez daha iptal edildi.Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.ye ait ve üzerinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Likör Fabrikası`nın yer aldığı Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 59 Pafta, 1199 Ada, 230 Parsel`e ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 19.06.2013 tarih ve 6186 sayılı oluru ile onaylanan imar planları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi`nin 07.10.2015 tarih ve 2015/1912 sayılı kararıyla bir kez daha iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararı tarafımıza 26.11.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.


Emlak Konut GYO'dan Quasar İstanbul açıklaması!

 

Söz konusu alana ilişkin 2008 yılında TOKİ, 2011 yılında ise İBB tarafından onaylanan planlar da Odamız tarafından yargıya taşınmış ve mahkemelerce iptal edilmişti. Dava konusu planlara ilişkin ilk iptal kararı verildiğinde, tescilli kültür varlığı olan Likör Fabrikası arazisi üzerinde henüz inşaat başlamamış, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı adına yaptığımız itirazlar neticesinde bir kent suçu haklı gerekçelerimizle durdurulmuştu. Ancak süreç içinde önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan onama yetkileri hukuksuzluğa kılıf uydurulmak suretiyle kullanılmış, aynı içerikteki planlar yeniden onaylanmış ve mahkeme kararları hiçe sayılmıştır. Ne yazık ki söz konusu alan üzerinde bugün "İstanbul`u süsleyen nadide bir takı gibi Mecidiyeköy`de ışıldıyor" sloganıyla lanse edilen Quasar İstanbul adında bir ucube yükselmiş durumda. Mecidiyeköy`de ışıldadığı iddia edilen bu yapı nadide bir takı değil, kurumlar arası işbirliğiyle işlenmiş bir kent suçunun, hukuksuzluğun, yolsuzluğun simgesidir, ispatıdır.  

  

Sulukule İçin Bir kez Daha Hesap Sorma Vakti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.12.2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Tarihi Yarımada 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı`nın Sulukule`ye ilişkin hükümleri, Odamız tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi`nin 08.07.2015 ve 2015/1475 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararı tarafımıza 26.11.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

2007 yılında 5366 sayılı yasa kapsamında Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Yenileme Alanı`na ilişkin 02.11.2007 tarihinde onaylanan Yenileme Avan Projesi, daha önce Odamızca dava konusu edilmiş, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 2012 yılında iptal edilmişti. Ne yazık ki Sulukule`de de yetkili idareler tarafından sorumluluklar yerine getirilmemiş, koruma ilke kararlarına uyulmamış, mevzuata aykırı kararlara imza atılmıştır. Bugün Sulukule`de yok edilen kentsel ve kültürel mirasın yerinde bulunan toplu konut projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ, İBB ve Fatih Belediyesi`nin ortaklaşa işlediği bir cinayetin metrekarelerce betondan oluşan simgesidir.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak defalarca dile getirdik, bir kez daha soruyoruz: Plan onama yetkilerinizi hukuksuzca kullanıp suç işlemekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu yolsuzlukların hesabı ne zaman verilecek? Tüm bu yok edilen değerlerin hesabını kim verecek?


Kamuoyu huzurunda yukarıda adı geçen kurumlar hakkında suç ihbarında bulunuyoruz. Yetkili makamları bu hukuksuz yağmaya seyirci kalmamaları konusunda ivedi olarak göreve davet ediyor, kamu yararından ve meslek ilkelerimizden yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

 

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İstanbul ŞubesiHaber Radikal Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Şişli Likör Fabrikası'nın bulunduğu araziye yapılan 157 metre yüksekliğinde Quasar İstanbul gökdelenleriyle ilgili hazırlanan imar planlarını iptal etti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise kentsel dönüşüme uğrayan Sulukule imar planları için iptal kararı verdi. 


Şişli Likör fabrikası binası 2006’da 345 sayılı kararla ‘Endüstriyel Miras’ kapsamında 2 No’lu Koruma Kurulu’nca kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 2008’de de bu kez fabrika giriş pavyonu ve parseldeki ağaçlar ‘anıt ağaç’ olarak tescillenmişti. 2011’de fabrika bacası da tescil kapsamına alındı. Fabrikanın 23 bin 711 metrekarelik arazisi ise  TOKİ  iştiraki olan Emlak Konut GYO tarafından gelir paylaşımı yöntemiyle satışa çıkarıldı. İlk ihaleyi Kiler Gayrimenkul, 295 milyon 700 bin lira teklif ederek kazanmış, Emlak GYO, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ihaleyi iptal etmiş, yeniden yapılan ihaleyi ise Aşçıoğlu-Ofton-Meydanbey-Omak İnşaat Ortak Girişimi kazanmıştı. Daha sonar Aşçıoğlu, Ofton ve Omak projeden çekildi. Projeye göre tescilli bina yıkılmayacaktı ancak hemen yanı başında devasa gökdelen dikilecekti. İmar planına gore 66 bin metrekare inşaat yapılması gerekirken, plan değişikliği ile iki gökdelene 116 bin metrekare inşaata izni verildi. Endüstriyel Miras kapsamındaki Likör Fabrikası da 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılarak daha sonra yeniden yapılmasına onay verildi. 


LİKÖR FABRİKASI PLANLARI İPTAL

Meslek odalarının konuyu yargıya taşıması üzerine Likör fabrikasıyla ilgili planlar 2011 yılında iptal edildi. Ardından planlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar onaylanınca meslek odaları plan iptali istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Konuyla ilgili bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme, hazırlanan bilirkişi raporunu dikkate alarak Likör fabrikasının yerine dikilen gökdelenlerle ilgili hazırlanan imar planlarını iptal etti. Mahkeme iptal gerekçesini, “dava dosyasında yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinde; yüksek düzeyde dışsallık yaratma kapasitesine sahip plan değişikliklerinin parçacıl değil, bütüncül bir anlayışla ele alınmasının gerekmesine karşın, anılan plan tadilinde bu ilkeye uyulmadığı, plan ana kararlarını ve bütünlüğünü, donatı dengesini bozucu bir nitelik taşıdığı görüldüğünden, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 230 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik hazırlanan 19/09/2013 tarih ve 6186 sayılı olur ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır’’ şeklinde belirtti.


SULUKULE PLANLARI DA İPTAL

Öte yandan İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen Sulukule imar planlarıyla ilgili mahkeme kararı çıktı. Mahkeme 14 Aralık 2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı ‘hukuka aykırı bularak iptal etti.


Radikal


Haber BirGün'de şöyle yer aldı;


Şişli Likör fabrikası binası 2006’da 345 sayılı kararla ‘Endüstriyel Miras’ kapsamında 2 No’lu Koruma Kurulu’nca kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 2008’de de bu kez fabrika giriş pavyonu ve parseldeki ağaçlar ‘anıt ağaç’ olarak tescillenmişti. 2011’de fabrika bacası da tescil kapsamına alındı. Fabrikanın 23 bin 711 metrekarelik arazisi ise TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO tarafından gelir paylaşımı yöntemiyle satışa çıkarıldı. İlk ihaleyi Kiler Gayrimenkul, 295 milyon 700 bin lira teklif ederek kazanmış, Emlak GYO, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ihaleyi iptal etmiş, yeniden yapılan ihaleyi ise Aşçıoğlu-Ofton-Meydanbey-Omak İnşaat Ortak Girişimi kazanmıştı. Daha sonar Aşçıoğlu, Ofton ve Omak projeden çekildi. Projeye göre tescilli bina yıkılmayacaktı ancak hemen yanı başında devasa gökdelen dikilecekti. İmar planına gore 66 bin metrekare inşaat yapılması gerekirken, plan değişikliği ile iki gökdelene 116 bin metrekare inşaata izni verildi. Endüstriyel Miras kapsamındaki Likör Fabrikası da 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılarak daha sonra yeniden yapılmasına onay verildi.

BirGünHaber Hürriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


ŞEHİR Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin açtığı davada Şişli Mecidiyeköy’deki endüstriyel miras değerindeki Likör Fabrikası’nın arazisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından üçüncü kez iptal edildi.

2008 ve 2011’deki planlar tekrar onaylanınca meslek odaları iptal için İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme, hazırlanan raporu dikkate alarak Likör Fabrikası’nın yerine dikilen gökdelenlerle ilgili hazırlanan imar planlarını iptal etti. Mahkeme gerekçesini, “Yüksek düzeyde dışsallık yaratma kapasitesine sahip plan değişikliklerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasının gerekmesine karşın, bu ilkeye uyulmadığı, plan ana kararlarını ve bütünlüğünü, donatı dengesini bozucu nitelik taşıdığndan, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” şeklinde belirtti.

SULUKULE DE HUKUKA AYKIRI
İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen Sulukule imar planlarıyla ilgili mahkeme kararı çıktı. Mahkeme 14 Aralık 2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı ‘hukuka aykırı bularak iptal etti.

Hürriyet 

Haber Cumhuriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...

İstanbul Mecidiyeköy'de Quasar İstanbul olarak bilinen rezidans ve AVM planı üçüncü kez iptal edildi. Bir iptal kararı da Sulukule'de geldi. Şehir Plancıları Odası istanbul Şubesinin açtığı davada Mecidiyeköy'deki Likör Fabrikasının arazisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın imar planı değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Aralık 201 l'de onaylanan Nazım İmar Plam'nm Sulukule'ye ilişkin hükümleri de ŞPO İstanbul Şubesi tarafından açılan dava sonucunda iptal edildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi "Bu yolsuzlukların, yok edilen değerlerin hesabını kim verecek?" dedi. 


Cumhuriyet 

Haber Evrensel'de şöyle yer aldı;

İSTANBUL Şişli Likör Fabrikası'nın bulunduğu araziye yapılan 157 metro yüksekliğinde Quasar İstanbul gökdclcnleriyle ilgili hazırlanan imar planları mahkeme tarafından iptal edildi. Ayrıca kentsel dönüşüme uğrayan Sulukule imar planları için de iptal kararı çıktı.  Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Şişli Likör fabrikası binası 2006'da "Endüstriyel Miras" kapsamına 2 No'lu Koruma Kurulu'nea kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 2008'de dc bu kez fabrika giriş pavyonu ve parseldeki ağaçlar 'anıt ağaç' olarak teseillenmişti. 201 l'dc fabrika bacası da tescil kapsamına alındı. Fabrikanın 23 bin 711 metrekarelik arazisi ise TOKI iştiraki olan Emlak Konut GYO tarafından gelir paylaşımı yöntemiyle satışa çıkarıldı. Projeye göre teseilli bina yıkılmayacaktı ancak hemen yanı başında devasa gökdelen dikilecekti, imar planına göre 66 bin metrekare inşaat yapılması gerekirken, plan değişikliği ile iki gökdelene 116 bin metrekare inşaata izni verildi. Endüstriyel Miras kapsamındaki Likör Fabrikası da 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılarak daha sonra yeniden yapılmasına onay verildi. Meslek odaları konuyu yargıya taşıdı ve Likör fabrikasıyla ilgili planlar 2011 yılında iptal edildi. İstanbul Büyükşchir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar onaylanınca meslek odaları plan iptali istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkcmcsi'ne başvurdu, mahkeme, Likör fabrikasının yerine dikilen gökdelenlerle ilgili hazırlanan imar planlarını iptal etti. Öte yandan İstanbul 9. İdare Mahkcmesi'nde görülen Sulukule imar planlarıyla ilgili mahkeme kararı çıktı. Mahkeme 14 Aralık 2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nı 'hukuka aykırı bularak iptal etti. 

Evrensel
Bu haber Yeni Akit Gazetesi'nde şöyle yer aldı:


Tarihi Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nın arsasına yapılan Quasar İstanbul projesine iptal kararı çıktı...

Geçtiğimiz yıllarda Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından Şişli Mecidiyeköy’deki endüstriyel miras değerindeki Likör Fabrikası’nın arazisiyle ilgili daava açtı.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından üçüncü kez iptal edildi.

2008 ve 2011’deki planlar tekrar onaylanınca meslek odaları iptal için İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme, hazırlanan raporu dikkate alarak Likör Fabrikası’nın yerine dikilen gökdelenlerle ilgili hazırlanan imar planlarını iptal etti. Mahkeme gerekçesini, “Yüksek düzeyde dışsallık yaratma kapasitesine sahip plan değişikliklerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasının gerekmesine karşın, bu ilkeye uyulmadığı, plan ana kararlarını ve bütünlüğünü, donatı dengesini bozucu nitelik taşıdığndan, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” şeklinde belirtti.


Haber Birgün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan tarihi Likör Fabrikası'nın arazisiyle ilgili rezidans ve AVM planı iptal edildi. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açtığı davada Likör Fabrikası arazisine inşa edilen Ouasar İstanbul projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından üçüncü kez iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Tarihi Yarımada 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Sulukule'ye ilişkin hükümleri de, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 8 Temmuz tarihli kararıyla iptal edildi. Şehir Plancıları Odası kararların uygulanmasını istedi. 

Birgün
https://www.ticarethaneistanbul.com/


Geri Dön